Nieuwe contacten tussen DEUG en Oracle

De focus van Oracle op de Cloud gaat gepaard met een aantal personele wijzigingen aan de zijde van Oracle. Zo is één van de vaste namen, Luba Schuyler, in eerste instantie niet meer betrokken bij de DEUG projecten, maar zet zij zich volledig in voor de ontwikkeling...

ATI-project Universiteit Leiden

Door Lennaert Wilschut – Universiteit Leiden Universiteit Leiden heeft in samenwerking met het SaNS Expertisecentrum het zogenaamde ATI-project live gebracht. Hierin is functionaliteit opgeleverd voor aankomende studenten en medewerkers om het Aanmelden, Toelaten en...

MBO-projecten 2018

De projecten in het MBO worden voortvarend uitgevoerd waarbij de hoogste prioriteit ligt bij de ontwikkeling van de BRON interfaces. Hieronder een update: HKS Dit intensieve project rond de herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen is uiteindelijk opgeleverd. De...

BRON Beroepsonderwijs

Het doorontwikkelen BRON is in volle gang. Voor VVA is het wachten op de puntjes op de ‘i’ van het PvE zodat de laatste hand gelegd kan worden aan het BRD waarna het ontwikkelwerk gestart kan worden. In september begint het testen voor de vooropleidingen in BRON en...

BRON VAVO

In 2017 is er een traject gestart door DUO in opdracht van OCW om ervoor te zorgen dat de huidige batchgewijze uitwisseling van VAVO-instellingen met DUO (net zoals dit voor het beroepsonderwijs gebeurde) omgezet wordt naar een moderne versie op basis van webservices....

VVA

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het wettelijk verplicht voor MBO- scholen enerzijds, VO/VAVO scholen anderzijds en gemeenten als derde partij om berichten uit te wisselen met betrekking tot aanmeldingen van potentiële MBO- gangers. Dit houdt in dat VO/VAVO scholen voor...

Digitaal ondertekenen

Gezien de grote drukte rond BRON dit voorjaar is besloten pas in het najaar te starten met het project Digitaal ondertekenen. De start zal zich beperken tot de ondertekening van de Onderwijsovereenkomst (OWO) en daarbij eerst alleen voor de deelnemers van 18 jaar en...

BPV

Als eerder gemeld ligt de ontwikkeling van de BPV-functionaliteit stil. Deels door andere prioriteiten bij het development-team bij Oracle, deels omdat verschillende ROC’s de processen herzien aan de hand van andere applicaties dan OCS. Er liggen nog altijd minimaal 2...

RIO

Verschillende inzichten in de landelijke werkgroep RIO hebben ervoor gezorgd dat de planning voor RIO MBO wordt opgeschoven. Het ziet er nu naar uit dat een uiteindelijke koppeling van SIS met RIO pas in 2020 operationeel moet zijn.

Upgrade naar CS 9.2

Nadat eerder al het hoger onderwijs succesvol was ge-upgrade naar CS 9.2 zijn nu ook de vier ROC’s die zijn aangesloten bij Flexuz live op 9.2. De eerste twee weekenden van april is hard gewerkt aan de laatste tests en kon er uiteindelijk een Go worden gegeven. ROC...