Voor leden

Over DEUG

De Dutch speaking Education User Group (DEUG) is een initiatief van gebruikers van PeopleSoft software in het onderwijs. De vereniging bestaat uit leden uit de MBO, HBO en Universitaire sector. Ons doel is succesvolle toepassing van het pakket. Het gaat hierbij om uitwisseling van kennis, ervaring en resources tussen de instellingen en met de leverancier, om gebruik van het pakket binnen het applicatielandschap te optimaliseren en pakketfunctionaliteit te verbeteren. Daarnaast vertegenwoordigt de DEUG ook de aangesloten instellingen bij extern overleg en in contacten met ketenpartners.

Dit doen we door het organiseren van:

 • DEUG Conferenties
 • Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, expertmeetings
 • Gezamenlijke ontwikkelprojecten en functionele training
 • Internationale samenwerking
 • Samenwerking in de sector

Leden van DEUG

Onderstaande onderwijsinstellingen zijn lid van DEUG:

 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Noorderpoort
 • ROC Rijn IJssel
 • ROC van Twente
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit van Amsterdam

Voordelen van een lidmaatschap

Wordt u lid van DEUG dan profiteert u van de vele activiteiten en voorzieningen waaronder:

gratis deelnemen aan de DEUG Conferenties
Al jaren is dit een moment en plek waar medewerkers van instellingen die gebruik maken van PeopleSoft, en leveranciers en implementatiepartners elkaar in een ongedwongen sfeer treffen. Naast een aantal plenaire sessies met klinkende keynotes worden best practices gedeeld en de laatste technologische ontwikkelingen getoond.
gratis deelnemen aan thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en expertmeetings
De DEUG organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten waar ervaringen, kennis en ideeën worden gedeeld m.b.t. interessante onderwerpen gerelateerd aan PeopleSoft. Thema’s als CRM, Studielink, BRON, Selfservice, Fluid, HRM e.d.zijn aan bod geweest in deze bijeenkomsten. Ook wordt intensief gewerkt aan kennisopbouw in expertmeetings.
Landelijke Productadviesgroepen en gezamenlijke projecten bij structurele aanpassingen (wet & regelgeving)
In de productaviesgroepen vindt afstemming plaats over issues en behoefte aan pakketaanpassingen met de leverancier. Voorbeelden van deze groepen zijn de PAG Studielink, PAG BRON Ho, project Doorontwikkelen BRON Mbo, project Leerbedrijven en project invoering HKS en keuzedelen.
Vertegenwoordiging
De DEUG behartigt uw belangen op verschillende niveau’s, en vertegenwoordigt aangesloten instellingen in externe overleggen en contacten met ketenpartners. Doordat we gezamenlijk optreden hebben we een professionele relatie met onze leveranciers, maar ook met vragende partijen zoals DUO, Studielink e.a.
Internationale samenwerking

De DEUG werkt samen met onderwijsinstellingen in andere landen, zowel binnen Europa als in internationaal verband, binnen de Higher Education User Group. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op technologische ontwikkelingen en hebben we een groter draagvlak als we wijzigingen indienen bij de leverancier.

Samenwerking in de sector

De DEUG participeert in het ICT-samenwerkingsverband in de MBO sector.  Ook wordt zoveel mogelijk samengewerkt met uitvoerende organisaties zoals DUO, SBB en SURF/Studielink.

DEUG teams-site

Leden hebben toegang tot de DEUG teams-site voor het delen van kennis en informatie.

Partners en samenwerkingen

De DEUG werkt veel samen met andere organisaties als het gaat om

kennisdeling en belangenbehartiging. Hieronder treft u een overzicht

van gelieerde organisaties.

Higher Education User Group

SaNS Expertisecentrum

MBO Digitaal

Voorwaarden lidmaatschap

Alle Nederlandse onderwijsinstellingen kunnen lid worden van de Dutch speaking Education User Group, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De instelling is een rechtspersoon en heeft als doel onderwijs te verzorgen.
 • De instelling maakt gebruik van PeopleSoft software.
 • De instelling moet gevestigd zijn in Nederland of het Nederlandstalige gebied van België

Aanmelden nieuwsbrief

Het Bestuur

De DEUG is een vereniging. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door afgevaardigden uit de verschillende onderwijssectoren (Mbo, Hbo en Universitair).

Wim van de Pol

Wim

Wim van de Pol, lid College van Bestuur van het Noorderpoort, is voorzitter van de DEUG en vertegenwoordigt de ROC’s.

Brigitte Spa

brigitteBrigitte Spa, in het dagelijks leven manager van de Centrale Studentenadministratie bij Hogeschool Inholland, is al vele jaren nauw betrokken bij de samenwerking op het gebied van PeopleSoft en Campus Solutions. Zij vertegenwoordigt in het bestuur de Hbo instellingen.

Jasper Faber

Hoofd Student Informatie Systemen (SIS) van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het bestuur vertegenwoordigt hij de universiteiten en de SaNS leden.

Voor alle vragen over lidmaatschap en activiteiten van de DEUG kunt u het contactformulier hiernaast invullen.


Overweegt u lid te worden?

Neem gerust contact met ons op.

Heb je een vraag? Stel hem!