DEUG OKE

Vanuit het landelijke project was de ambitie om nog voor de herfstvakantie de testen van OKE’s tweede pilot af te ronden. De tweede pilot waarbij Noorderpoort als ROC, PeopleSoft als SIS en OnTrac als toetsplanningsapplicatie zijn betrokken. Dat gaan we niet halen helaas, maar nu staan we wel klaar om in november en december de tests uit te voeren. We zijn wel trots op het project en de goede samenwerking met de partners CY2 en Epicenter die in de zomervakantie hard hebben gewerkt om de koppelvlakken in PeopleSoft te realiseren.

Als ook in de vorige nieuwsbrief al geformuleerd: Het doel is een landelijke standaard te formuleren voor het uitwisselen van toets- en exameninformatie, zoveel mogelijk via de bestaande OOAPI zodat ieder ROC (en wellicht in een later stadium ook iedere HO-instelling) met elke mogelijke applicatie die zich bezighoudt met toetsing en examinering kan koppelen.

AVG

AVG nadert als project zijn finale oplevering. In principe zijn alle gewenste functionaliteiten opgeleverd aan de ROC’s. Het wachten is nu op de laatste tests en in productie name. We rekenen nu dat we in het voorjaar van 2024 een strik om het project kunnen knopen en af te ronden.

DEUG beheer

DEUG beheer is geen project, maar de nieuwe landelijke ontwikkelingen worden daar allereerst geëvalueerd en op mogelijke impact bekeken. Zo onderzoeken we nu de mogelijkheid om in DEUG-verband de wijzigingen die DUO voorziet m.b.t. het verzuimloket op te pakken. Dat kon wel eens tot een nieuw project leiden. Ook de nieuwe koppelingen met SBB komen er aan, maar daarvan wordt de impact vooralsnog op gering geschat.