‘De keynote spreker was Tom Coronel, een succesvol ondernemer en een groot fan van alle vormen van autoraces, maar voornamelijk van de F1. Hij legde uit hoe belangrijk het is om anders te denken dan normaal en door te zetten, ook al lijkt dat soms onmogelijk. Daarnaast legde hij ook uit hoe goed hij was in ondernemen, autorijden, marketing, autorijden, social media, autorijden, ruimtevaart, autorijden, connectie leggen met teamgenoten, en hij wist ook nog iets te vertellen over autorijden.

De sessies zelf werden gegeven door experts in de techniek, enkele functioneel beheerders, maar ook door administratief medewerkers. Het terugkerende thema was flexibilisering, want: Dread it, run from it… flexibilisering arrives all the same. De nabije toekomst en de verre toekomst in alle onderwijsregistratiesystemen worden beheerst door het feit dat het mogelijk moet worden dat alle studenten veel meer hun eigen studiepad vaststellen. Ze mogen versnellen of vertragen, verdiepen of verbreden, ze mogen alles zelf bepalen of ze mogen kiezen uit een vastgesteld vakkenpakket. Deze grote flexibiliteit levert nogal veel problemen op voor systemen die er de afgelopen jaren niet echt op gebouwd zijn om flexibel te zijn. Deze flexibiliteit betekent ook dat we het in de toekomst niet meer hebben over behaalde vakken of studiepunten, maar of de leerdoelen behaald zijn en de modules afgesloten zijn.

De mbo-instelling Noorderpoort presenteerde al een inrichting waarbij de student helemaal zelf de jaarindeling van de toetsen bepaalt en zij er alleen maar voor zorgt dat de beschikbare opties kloppen per student. Wat duidelijk werd is dat flexibilisering alleen gaat werken als er helder geformuleerde onderwijskaders zijn, dat we het registratieproces voor resultaten moeten loskoppelen van het proces om een studieplan vast te leggen en dat er op bijna alle niveaus van de instelling regelmatig overleg en feedbacksessies moeten komen.

Na de praatjes sloten we af met een borrel en pubquiz, waarin de instellingen getest werden op vitale kennis, zoals welke instelling het hoogste instellingscollegegeld heeft (Leiden met bijna 24.000 euro per jaar) en hoeveel studenten er vorig jaar ingeschreven stonden voor het mbo, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (1,3 miljoen). Al met al deugde deze DEUG absoluut weer en kijken we uit naar volgend jaar.’