Plenaire Opening – 13:00

Welkomstwoord

Spreker: Wim van de Pol

Keynote – 13:05 – 13:35

Keynote – Paul den Hartog

In de keynote geeft Paul den Hertog, aanvoerder van het Versnellingsplan Flexibilisering, een kijkje in de keuken en inzicht in de stand van zaken. Hij geeft een overzicht van diverse lopende initiatieven en schetst een beweging in de richting van modulair opgebouwd hoger onderwijs.

“Flexibilisering is een belangrijk thema binnen het hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat veel studenten meer grip willen op hun studieloopbaan. Het Versnellingsplan levert hieraan een bijdrage, binnen de instellingen en op stelsel-niveau. Voor de HO-instellingen werken we aan praktische handvatten bij het ontwerpen, organiseren, uitvoeren en toetsen van flexibel onderwijs. Samen met partners als SURF, Studielink en DUO onderzoeken we welke aanpassingen het landschap behoeft om flexibel onderwijs goed te kunnen ondersteunen.

 We werken onder andere aan de volgende vraagstukken:
– Hoe gaan we om met ’studeren in eigen tempo’?
– Wat betekent flexstuderen voor de didactiek en organisatie van het onderwijs?
– Welke rol kunnen Microcredentials spelen in relatie tot een Leven Lang Ontwikkelen?
– Wat zou de introductie van het RIO kunnen betekenen voor flexibel onderwijs?
– Hoe zou het landschap er in 2030 uit kunnen zien?”

Parallelle Sessies – Ronde 1 – 13:35 – 14:15

Sessie 1

Spreker: Lucas Heymans
Organisatie: Oracle

In deze sessie brengt Oracle je op de hoogte van de recente evolutie van Campus Solutions.  Nieuwe functionaliteit wordt toegelicht en jullie krijgen ook al informatie over de ontwikkelplannen.In een tweede deel vernemen jullie waar Oracle staat met de ontwikkeling van de Student Management Cloud en aanverwante producten.

Sessie 2

 

Spreker: Ron Damstra
Organisatie: MCX

Een demonstratie van onze tool Gisgo waarmee je als klant zelf acties uit kunt voeren op de MCX servers, zoals het herstarten van de PeopleSoft servers en het opstarten van kloonacties.

Sessie 3

Spreker: Ernst La Haye
Organisatie: CY2

Meer en meer onderwijsstellingen bieden contract- en kortlopend onderwijs aan. Een tak van onderwijs die steeds centraler komt te staan binnen de organisatie. De kort cyclische en flexibele manier waarmee dit onderwijs aangeboden en genoten wordt leidt tot nieuwe uitdagingen voor processen en systemen binnen onderwijsorganisaties.Om de deelnemers aan dit onderwijs toegang te kunnen geven tot verschillende applicaties (leerplatform, bibliotheek, netwerk, etc.) is administreren in een kern applicatie gewenst. Maar wel met minimale inzet en proces doorlooptijd. Daarnaast is het tevens belangrijk om het onderwijs aanbod centraal, accuraat, up-to-date en in lijn met de andere onderwijsstromen op te slaan en te ontsluiten naar andere systemen.In deze sessie laten we graag zien hoe CY2 deze administratie optimaal in PeopleSoft vormgeeft en welke voordelen hier mee te behalen zijn.

Sessie 4

Spreker: Jeanine Amanda en Ildikó Lácz
Organisatie: HvA

Ondanks dat er veel geautomatiseerd is en de mogelijkheden daartoe binnen handbereik zijn, zijn er toch nog medewerkers die onnodig handmatig gegevens invoeren.
Bij de HvA was dit het geval en een verzoek om dit te verhelpen was door andere prioriteiten blijven liggen. Dit jaar hebben wij vaart gemaakt en Fileparser ingezet. Inmiddelsscheelt het enorm veel in verwerkingstijd voor de medewerkers en hoeven de administraties en studenten minder lang te wachten voor de gegevens in SIS staan
Wil je graag happy medewerker(s), dan delen wij graag onze werkwijze met jullie, de nut van Fileparser en hoe dit verwerkingsproces is efficiënter geworden.

Pauze (10 minuten)

Parallelle Sessies – Ronde 2 – 14:25 – 15:05

Sessie 1

Spreker: Jack Bommer
Organisatie: Inholland

Studenten van de flexibele deeltijd opleidingen sluiten een overeenkomst met Inholland af waarin alle afspraken worden vastgelegd. Ook worden inhoudelijke studieafspraken en -planningen vastgelegd in overleg met de opleiding. Dit gebeurt door middel van de Onderwijsovereenkomst, het Persoonlijk Studieplan en de Praktijkleerovereenkomst. Tot voor kort was dit grotendeels een papieren proces. Sinds het begin van dit studiejaar wordt het Persoonlijk Studieplan ook in digitale vorm aangeboden. Een paar jaar eerder gebeurde dit ook al voor de Onderwijsovereenkomst.

In deze sessie wordt je meegenomen vanaf de eerste ontwerpen, via de bouw en het testen, naar het uiteindelijke product zoals dit nu bestaat. In de digitale oplossing is gebruik gemaakt van Activity Guides en fluid pagina’s voor zowel studenten (Student Selfservice) als medewerkers. Zowel keuzes in de ontwerpfase als valkuilen tijdens de bouw zullen de revue passeren. Ten slotte zullen we nog een blik vooruit werpen op toekomstige wensen en mogelijkheden

Sessie 2

Spreker: Krista de Vries en Hendrik Jan Smeding
Organisatie: Noorderpoort

Een uitleg over selfservice voor ziek en verlof, het kiezen van vakken, persoonsgegevens wijzigen en je eigen dossier in zien.

Sessie 3

Spreker: Jack Vink en Jeroen Eggink
Organisatie: DEUG

Vervolg Kennistafel DEUG onderwerp Testen

Sessie 4

Spreker: Jochem Koopman en Elmer Mackor
Organisatie: CY2

In deze sessie geven we drie voorbeelden van instellingen en de manier waarop zij hun processen in Campus Solutions hebben ingericht. We kijken naar voorbeelden uit de Amerikaanse, Europese en Nederlandse markt en zien daar hoe slimme configuratie flexibel onderwijs ondersteunt. We laten zien hoe deze instellingen voor een toekomstbestendige oplossing kiezen om zo controle te krijgen over hun vakaanmeldingen.

Pauze (10 minuten)

Keynote – 15:15 – 15:45 

Keynote – Juriaan van Kan

Het Ministerie van OCW stimuleert het doordacht digitaliseren en flexibiliseren van het hoger onderwijs. Dat is noodzakelijk om ons onderwijs houdbaar te maken voor de toekomst. In deze presentatie licht het Ministerie van OCW deze noodzaak toe, evenals de wijze waarop we dit gezamenlijk kunnen realiseren.

Parallelle Sessies – Ronde 3 – 15:45 – 16:25

Sessie 1

Spreker: Marieke te Booij en Christien Krens
Organisatie: Universiteit Leiden en Sans EC

Hoe vindt een student zijn weg als hij in het buitenland wil gaan studeren? Wat zijn mogelijkheden en wat zijn de voorwaarden hiervoor.

Sessie 2

Spreker: Jesper Voskamp
Organisatie: HvA

Demonstratie hoe je oude data in het SIS systeem kan archiveren en weer terugplaatsen indien relevant en hoe je data definitief kan verwijderen in verband met de AVG met de huidige functionaliteit.

Sessie 3

Spreker: Roel Griffioen, Marjan Vos en Olivier de Greef
Organisatie: Epicenter

Vele jaren na de invoering van Studielink in het Hoger Onderwijs gaat de BVE-sector over tot Centraal Aanmelden.
In deze sessie vertellen we wat meer over de achtergronden en het invoeringstraject. Is het eigenlijk wel vergelijkbaar met Studielink?
Waar komt dit initiatief vandaan? Wat zijn de doelen? Welke partijen zijn betrokken bij het landelijk ontwikkel- en beheertraject?
Wat is de relatie met de al eerder gestarte landelijke interface voor Vroegtijdig Aanmelden (VVA)? Wat heeft RIO (Register Instellingen en Opleidingen) er precies mee te maken?
Hoe gaan de ROC’s die Campus Solutions gebruiken, de functionaliteit inpassen in hun CS processen, en welke rol spelen consultants, DEUG en Oracle hierin?
Wat zijn de functionele verwachtingen van deze nieuwe interface met CS en hoe ziet het ontwikkel- test- en implementatietraject eruit?

Sessie 4

Spreker: Mario School
Organisatie: Oracle

Hoe geef ik als onderwijsinstelling persoonlijk en consistent antwoord aan studenten. Dat kan zijn tijdens het kiezen van een studie of voor vragen over de aanmeldprocedure. Tijdens deze sessie hoor je hoe Oracle het mogelijk maakt om persoonlijk advies en beslissingen zoveel mogelijk te automatiseren en de communicatie in verschillende kanalen te realiseren.

Plenaire Afsluiting – 16:25 – 17:00

Afsluiting en borrel

Slotwoord: Jasper Faber

DEUG Conference 2020 is mede mogelijk gemaakt door: