Online aanmelden voor DEUG Conference 2020

Hieronder kunt u zich online aanmelden voor de DEUG Conferentie die op donderdag 3 december 2020 online plaats vindt. We hebben weer een groot aantal presentatoren bereid gevonden inspirerende sessies te geven. Dit levert een zeer gevarieerd programma wat u vast niet wilt missen.

De conferentie wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van onze sponsors CY2, Epicenter en MCX.

Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd mocht zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan ons door te geven middels een email aan info@deug.nl ?

3 december 2020
Online Editie

Vul de gevraagde gegevens op het formulier in en klik “Submit”. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding via de email. 

Deelname aan deze conferentie is gratis voor leden van de DEUG. Toegang voor niet-leden is € 250. –

Leden zijn:

Alfa-college
Hogeschool Inholland
Hogeschool van Amsterdam
Noorderpoort
ROC Nijmegen
ROC Rijn IJssel
ROC van Twente
Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Brussel

 

Aanmeldformulier DEUG Conference 2020

Gegevens Aanmelder
Gegevens Instelling
Overig

DEUG Conference 2020 is mede mogelijk gemaakt door: