Deug Conference 2016: Interactie

DEUG Conference 2020 – Online editie

Op 3 december vindt de DEUG Conference 2020 plaats! Het thema van dit jaar ‘Flexibel blijven doen we standaard’ komt in de tijd van social distancing natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.

Over flexibel gesproken, dit jaar zal de DEUG conferentie voor het eerst in geheel digitale vorm worden georganiseerd. Dit zal voor zowel de organisatie als de sprekers en bezoekers een flinke verandering zijn maar we zijn ervan overtuigd dat we ook deze editie weer even interessant kunnen maken als vanouds!

Net als voorgaande jaren kan je na aanmelding een verscheidenheid aan sessies bijwonen al zal het programma iets compacter zijn dan vorig jaar.

 

3 december 2020
13.00u – 17.00u

Programma

Gevarieerd programma

Het programma zal bestaan uit een plenair deel en een deel waarin een groot aantal sessies parallel wordt aangeboden. We streven ernaar om het programma breed te houden, zowel qua onderwerpen als qua kennisdiepgang.

Dagprogramma
13:00  Welkomstwoord Wim van de Pol
13:05  Keynote: Paul den Hartog
13:35  Ronde 1 parallelle sessies (diverse sessies)
14:15  pauze
14:25  Ronde 2 parallelle sessies (diverse sessies)
15:05  pauze
15:15  Keynote: Juriaan van Kan
15:45  Ronde 3 parallelle sessies (diverse sessies)
16.25  Slotwoord Jasper Faber en borrel
17.00  Einde

Key Note: Paul den Hartog

In de keynote geeft Paul den Hertog, aanvoerder van het Versnellingsplan Flexibilisering, een kijkje in de keuken en inzicht in de stand van zaken. Hij geeft een overzicht van diverse lopende initiatieven en schetst een beweging in de richting van modulair opgebouwd hoger onderwijs.

“Flexibilisering is een belangrijk thema binnen het hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat veel studenten meer grip willen op hun studieloopbaan. Het Versnellingsplan levert hieraan een bijdrage, binnen de instellingen en op stelsel-niveau. Voor de HO-instellingen werken we aan praktische handvatten bij het ontwerpen, organiseren, uitvoeren en toetsen van flexibel onderwijs. Samen met partners als SURF, Studielink en DUO onderzoeken we welke aanpassingen het landschap behoeft om flexibel onderwijs goed te kunnen ondersteunen.

We werken onder andere aan de volgende vraagstukken:
– Hoe gaan we om met ’studeren in eigen tempo’?
– Wat betekent flexstuderen voor de didactiek en organisatie van het onderwijs?

– Welke rol kunnen Microcredentials spelen in relatie tot een Leven Lang Ontwikkelen?
– Wat zou de introductie van het RIO kunnen betekenen voor flexibel onderwijs?
– Hoe zou het landschap er in 2030 uit kunnen zien?”

Ruimte om elkaar te ontmoeten

Een van de belangrijke aspecten van de DEUG Conference is dat DEUG-leden elkaar kunnen ontmoeten om zo hun netwerk en kennisniveau te kunnen vergroten. Daarom is er ook dit jaar hiervoor ruimte gecreeerd in de vorm van een digitale(!) borrel.

Thema: Flexibel blijven doen we standaard

Sinds de Coronacrisis is er voor iedereen heel veel veranderd. Gelukkig zijn de onderwijsinstellingen en alle medewerkers flexibel en creatief en is gebleken dat we ons allen snel hebben kunnen aanpassen. Vandaar het thema van dit jaar: Flexibel blijven doen we standaard. Maar hier zit natuurlijk ook de gedachtegang achter dat je alleen flexibel kunt zijn door een basis te standaardiseren. Zo is bijvoorbeeld thuiswerken (flexibel) alleen een optie als er internet en een laptop aanwezig is (standaard).

Zo werkt het natuurlijk ook met ons SIS. Een Chatbot kun je pas inzetten als onderliggende processen gestandaardiseerd zijn en de logica van de chatbot aansluit op deze processen.

Of denk aan een studenten self service: wil je studenten een to-do lijst op maat aanbieden, dan zal het SIS hier op moeten worden ingericht en zal de aan te bieden informatie moeten worden gestandaardiseerd en beschikbaar moeten zijn. Of je hebt een query met een aantal prompts, dan kunnen de eindgebruikers een overzicht op maat genereren, maar dan is de voorwaarde wel dat die waarden op dezelfde manier gebruikt worden.

Door op een slimme manier te standaardiseren kunnen we veel beter aansluiten op de informatiebehoefte van zowel de studenten als onze medewerkers en maken we onze onderwijssystemen juist flexibel en op maat.

DEUG Conference 2020 is mede mogelijk gemaakt door: