Plenaire Opening

9:30

Welkomstwoord

Spreker: Wim van de Pol

Keynote

10:00 – 10:45

Keynote – Mark de Jong

In de presentatie zal Mark ons meenemen op de reis rond OOAPI implementatie bij Hogeschool Inholland. Daarbij zal hij ingaan op de afwegingen die zijn gemaakt bij de keuzes van implementatie en het toekomst perspectief voor de komende jaren schetsen.

Parallelle Sessies

(ronde 1)

11:00 – 11:45

zaal

Water

Spreker: Paulien van Londen & Jack Bommer
Organisatie: Inholland

Enkele jaren geleden werd een maatwerkoplossing ontwikkeld ter ondersteuning van het Studiekeuzecheck (SKC) proces. Specifiek ging het hier om het inplannen van de SKC-gesprekken tussen student en opleiding. Het doel was deze afspraken vast te leggen in het studentinformatiesysteem en studenten een gemakkelijke manier te bieden om een tijdstip te kiezen. Het resultaat was een in Peoplesoft geïntegreerde agendatool.

De initiële opzet van de agendatool was eenvoudig. Naargelang het gebruik toenam, processen veranderden en wensen vermenigvuldigden, evolueerde de tool in een complexere versie die steeds meer verweven was met het SKC-proces. Bovendien bleek al snel dat de afspraaktool ook voor andere processen nuttig zou kunnen zijn. Dit biedt een kans voor verdere ontwikkeling maar tegelijkertijd wringt hier ook de schoen. De sterke focus op het SKC-proces maakt bredere toepassing een uitdaging.

Deze sessie onderzoekt hoe bestaand maatwerk breder inzetbaar kan worden gemaakt, met aandacht voor mogelijkheden, kansen en risico’s. De bovenstaande casus wordt hierbij als illustratie uitgediept.

zaal

Vuur

Spreker: Jesper Voskamp & Stefanie Morawek
Organisatie: HvA / Universiteit Leiden

De presentatie gaat over de samenwerking tussen 3 instellingen om SIS te ontwikkelen, kennis veilig te stellen en kennis te verspreiden. Sinds 2004 werken de HvA, Leiden en UvA al samen om Campus Solutions te ontwikkelen en te onderhouden. In deze presentatie laten we zien we wat de werkafspraken zijn, hoe de uitvoering werkt en waar we dingen vastleggen voor al het ontwikkel en onderhoudswerk wat we doen aan Campus Solutions als de 3 instellingen en het expertise centrum van SANS. We benoemen in de presentatie zowel de voordelen als de nadelen van deze samenwerking.

zaal

Oost

Spreker: Wouter Jaspers & Bjorn Verheij
Organisatie: MCX

Tijdens de presentatie zal MCX de mogelijkheid bieden om (opnieuw) kennis te maken met MCX, met als hoofdonderwerpen: – Wie wij zijn – Waar we voor staan (oa. duurzaamheid en leerbedrijf) – Ons doel – Onze oplossingen en diensten

Lunchpauze

11.45 – 12.45

Plenaire sessie

12:45 – 13:30

Lucas Heymans / Oracle

In deze sessie brengt Oracle je op de hoogte van de recente evolutie van Campus Solutions. Vertrekkende vanuit Oracle’s productstrategie wordt nieuwe functionaliteit toegelicht. Ook de technologische evolutie en de toekomstige ontwikkelingen komen natuurlijk aan bod.

Parallelle Sessies

(ronde 2)

13:45 – 14:30

zaal

Water

Spreker: Bertine van Deyzen
Organisatie: Surf

Ontdek AI in het onderwijs: de lopende projecten bij SURF, waarom we de term “AI” zouden moeten laten vallen, de impact op de instelling en waar je de community vindt. We zijn ook benieuwd waar jullie AI al tegenkomen.

zaal

Vuur

Spreker: Elmer Mackor (CY2), Jenneke Struik (NP)
Organisatie: CY2

Ontmoet de curriculum ontwerper voor Program Enrollment en Activity Management. Het vereenvoudigen van het onderhoud en maken van nieuwe programma en/of (toets)structuren is een vraag die bij elke instelling wel een keer gesteld wordt. Dit is ook een lang gekoesterde wens van Noorderpoort die PEAM intensief gebruikt. In 2023 is met dit project gestart en begin 2024 zijn ze live gegaan met de eerste versie van een nieuwe tool die dit mogelijk maakt. Bezoek deze sessie om meer van het project te horen, de tool in actie te zien en versteld te staan van de eenvoud die de eindgebruikers nu ervaren.

zaal

Aarde & Lucht

Spreker: Anouk van Beusekom & Monica van Heerden
Organisatie: Noorderpoort

– beschrijving niet beschikbaar –

Koffiepauze

14:30 – 14:45

Parallelle Sessies

(ronde 3)

14:45 – 15:30

zaal

Water

Spreker: Bertine van Deyzen
Organisatie: Surf

Ontdek AI in het onderwijs: de lopende projecten bij SURF, waarom we de term “AI” zouden moeten laten vallen, de impact op de instelling en waar je de community vindt. We zijn ook benieuwd waar jullie AI al tegenkomen.

zaal

Vuur

Spreker: Roel Griffioen
Organisatie: Epicenter

De page & field configurator, de welbekende functionaliteit waarmee je pagina’s in je CS applicatie kunt aanpassen aan de wensen en vereisten van je eigen instelling zonder maatwerk, bestaat nu al een flink aantal jaren. Maar in de loop van de tijd is er wel steeds meer functionaliteit aan toegevoegd: zoekpagina’s, data maskering, real time updates enz. enz. Kom naar deze sessie om op de hoogte te komen van alle toegevoegde extra’s, de gotcha’s en valkuilen in beeld te krijgen en kennis te maken met de nieuwste P&F config feature: change tracking!

zaal

Aarde & Lucht

Spreker: Jochem Koopman & Tze-Wen Chao
Organisatie: Universiteit Leiden

Onderwijs aanbieden voor studenten buiten jouw eigen instelling zonder de gebruikelijke administratieve rompslomp? Dit hebben we in LDE*-verband voor elkaar gekregen in samenwerking met SURF voor het publiceren van ons gedeelde minoraanbod, inclusief het inschrijven op deze minoren. Door gebruik van nieuwe tools (eduID, SURFeduhub, EduXchange) en een stukje nieuwe software binnen de instellingen is het inschrijfproces voor de student sterk verbeterd én beter beheersbaar voor de instellingen zelf. We nemen jullie mee door de functionaliteit, delen onze ervaringen en later zien dat het mogelijk is grote stappen te zetten met relatief beperkte middelen en inzet. *LDE= Leiden, Delft & Erasmus

zaal

Noord

Spreker: Michiel Aalpoel & Lucas Heymans
Organisatie: Oracle

Doelgroep: Management

Inkijk in Oracle strategie vanuit product development.

Parallelle Sessies

(ronde 4)

15:45 – 16:30

zaal

Water

Spreker: Stefan van Liempt & Ernst La Haye
Organisatie: CY2

In deze presentatie neemt CY2 je mee langs diverse onderwijsinstellingen in Nederland, Europa en Amerika. Wat zijn daar de belangrijke onderwerpen die spelen? We hebben de meest interessante projecten geselecteerd om zo iedereen te inspireren met (innovatieve) ideeën uit binnen- en buitenland.

zaal

Vuur

Spreker: Lotte Timmermans
Organisatie: UvA

“Bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn de faculteiten zoveel mogelijk in de lead van de organisatie van het eigen onderwijs, wat wordt ondersteund door onderwijslogistieke processen. Bij het vormgeven van de onderwijslogistieke processen staat de ervaring van gebruikers (studenten, docenten, opleidings‐ en onderwijsdirecteuren) centraal en geldt dat processen waar mogelijk op een geharmoniseerde manier worden uitgevoerd. Om dit te bewerkstelligen is er gestart met een nieuwe manier van werken binnen de onderwijslogistiek. Er is een apart domein Onderwijslogistiek gedefinieerd, waarin de 7 faculteiten en diensten en staven nauw samenwerken om te zorgen dat de druk op de mensen en de systemen verminderd wordt. Hoe? Zoveel mogelijk de processen binnen de onderwijslogistiek met elkaar harmoniseren zodat er ruimte is voor voorspelbaarheid en wendbaarheid. Dit doet de clusterregisseur samen met procesexperts, product teams, data- en proces analisten, hoofden van de onderwijsbureaus, diensten en afdelingen, en andere betrokkenen. Lotte (Clusterregisseur Studieregie UvA) en Madelon (Procescoördinator Studieregie Faculteit Maatschappij & Gedrag) nemen jullie mee in de uitdagingen die komen met deze ambitie.”

zaal

Aarde & Lucht

Spreker: Marjan Vos
Organisatie: Noorderpoort

Noorderpoort neemt je mee in de landelijke ontwikkelingen voor mbo instellingen voor de realisatie van de Onderwijs Koppelingen Examinering. Wat een standaard digitale gegevensuitwisseling tot doel heeft rond de student-, planning- en resultaatgegevens in het examenproces. Wie zijn de spelers in het project? Hoe komen we tot één Nederlandse standaard gegevensuitwisseling voor examens tussen alle applicaties? En hoe ziet dat er dan uit voor PeopleSoft Campus Solutions? Noorderpoort legt het uit. OKE!

Afsluiting

16:30 – 18:00

locatie

Bar

ALV

13:00 – 14:30

locatie

Noord

Deelname voor genodigden

DEUG Conference 2024 is mede mogelijk gemaakt door: