Plenaire Opening

9:45

Welkomstwoord

Spreker: Wim van de Pol

Keynote

10:00 – 10:45

Keynote – Tom Coronel

Tom Coronel is een ras ondernemer en autocoureur pur sang. Een uitermate inspirerende, succesvolle en professionele duizendpoot die reeds een aantal belangrijke successen op zijn naam heeft staan. En natuurlijk een groot liefhebber van formule 1..

Keynote

11:00 – 11:45

Keynote – Lucas Heymans / Oracle

In deze sessie brengt Oracle je op de hoogte van de recente evolutie van Campus Solutions. Vertrekkende vanuit Oracle’s productstrategie wordt nieuwe functionaliteit toegelicht. Ook de technologische evolutie en de toekomstige ontwikkelingen komen natuurlijk aan bod.

Lunchpauze

12.00 – 13.00

Parallelle Sessies

(ronde 1)

13:00 – 13:45

zaal

Water

Spreker: Hans Janssen
Organisatie: SaNS Expertisecentrum

De 3 SaNS-instellingen gebruiken Campus Solutions (CS) nu ruim 10 jaar. En het ziet er naar uit dat ook de komende 10 jaar CS in gebruik zal blijven. Maar de situatie is wel veranderd: we kunnen niet nog 10 jaar doorgaan op de oude voet. CS maakt deel uit van een complex applicatielandschap en krijgt steeds meer koppelingen. Studenten hebben andere wensen en vragen om flexibelere studiepaden. En adequate begeleiding van studenten wordt steeds belangrijker.

Hoe gaat dat lukken met Campus Solutions?

De presentatie gaat in op de keuzes die moeten worden gemaakt om nog 10 jaar te profiteren van de functionele mogelijkheden van CS en de opgebouwde ervaring:
Welke (student)processen ondersteun je met CS en voor welke kun je beter een aparte applicatie inzetten?
Voor welke gegevens blijft CS het bronsysteem?
Hoe regel je het applicatiebeheer? Met meerdere instellingen samen of alleen?
Wat wordt de toekomst? Student Management? Kunnen we daar al delen van gaan inzetten (voor Leven Lang Ontwikkelen, studieplanning)? Of toch een Nieuw Nederlands SIS omdat Oracle nog steeds niet snapt dat er een wereld is buiten de VS?

Concrete antwoorden zijn er nog niet, maar de vragen moeten wel gesteld worden.

Ja, Campus Solutions komt een keer aan z’n end, maar niet vandaag of het komende decennium.

zaal

Vuur

Spreker: Ernst La Haye
Organisatie: CY2 IT Services

Ook benieuwd wat je meer kunt met de nieuwste tools release van Oracle? In deze sessie nemen we je mee door de nieuwe mogelijkheden. Het nieuwe Search framework, nieuwe look and feel, mogelijkheden om meer te doen met minder impact op standaard functionaliteit, etc.

zaal

Aarde & Lucht

Spreker: Roel Griffioen
Organisatie: Epicenter

Campus Solutions biedt steeds meer mogelijkheden om je eigen maatwerk te scheiden van de door Oracle uitgeleverde applicatie: dat scheelt veel werk bij PUM upgrades! PeopleCode kon al gescheiden worden via het Event Mapping Framework, maar sinds kort kun je in Campus Solutions ook een flink (en groeiend) aantal pagina’s die door Oracle gemaakt zijn uitbreiden met je eigen maatwerk via configuratie, dus zonder pagina-aanpassingen. In deze sessie zal Epicenter een uitgewerkt voorbeeld in Fluid Self-Service tonen. Maak kennis met Drop Zones , en laat je verrassen door nog meer voordelen van deze techniek! Er komt enige technische informatie langs, maar we zullen er voor zorgen dat deze sessie ook voor Functioneel Beheerders goed te volgen zal zijn.

Parallelle Sessies

(ronde 2)

14:00 – 14:45

zaal

Water

Spreker: Sarah Kobus & Janneke de Kam
Organisatie: HvA & UvA

‘De student en medewerker staan centraal’. Dit lees je in veel meerjarenplannen binnen hoger onderwijsinstellingen. Een uitstekend doel, maar hoe geef je invulling aan deze ambitie? Sarah Kobus en Janneke de Kam van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam nemen je mee in hoe zij met dit doel aan de slag zijn gegaan. Ze vertellen over het onderzoek dat is gedaan naar wat klanten verwachten en wat dit betekent voor de organisatie én hoe beetje bij beetje gedragsverandering op gang komt.

zaal

Vuur

Spreker: Hans Janssen & Johan van Veen
Organisatie: SaNS Expertisecentrum & MCX

Het studenteninformatiesysteem is voor onderwijsinstellingen het belangrijkste systeem, met alle informatie over de studenten. Die gegevens moeten goed beveiligd worden. Dat is een taak van iedereen in de keten, van de softwareleverancier tot de gebruikers, van functioneel beheer tot technisch beheer en van cijferlijsten tot de databaseservers. In deze presentatie gaan Hans Janssen, security officer van het SaNS Expertisecentrum, en Johan van Veen, directeur van de technisch beheer organisatie MCX, in op de samenwerking in de keten om de studentgegevens te beveiligen.

zaal

Aarde & Lucht

Spreker: Caja Kram-Sölvik & Jenneke Struik
Organisatie: Noorderpoort

Voor formatieve toetsing maakt Noorderpoort gebruik van PE/AM. Een aantal jaren geleden zijn we overgestapt van traditionele bomen op basis van leerjaren naar flexbomen. Momenteel is modularisatie een hot item en intussen willen we het proces van inrichting voor gebruikers versimpelen. We laten graag onze inrichting zien en welke keuzes het Noorderpoort maakt. We horen tijdens deze interactieve sessie ook graag van jullie terug wat ideeën en (on)mogelijkheden jullie hebben rondom deze modules en hopen zo elkaar te kunnen inspireren.

zaal

Zuid

Spreker: Dennis Reniers
Organisatie: Oracle

Studenten komen steeds makkelijker in financiële problemen aldus tal van recente onderzoeken. Hogeschool van Amsterdam helpt studenten financiële druk te verlichten op de manier waarop studenten geholpen willen worden; via een chatbot 24/7 pro-actief zonder schaamte.

Koffiepauze

14:45 – 15:15

Parallelle Sessies

(ronde 3)

15:15 – 16:00

zaal

Water

Spreker: Ernst La Haye
Organisatie: CY2 IT Services

Onderwijs programma’s worden steeds flexibeler en instellingen zoeken naar manieren om deze nieuwe curricula vorm te geven in Campus Solutions. In deze sessie nemen we je mee in onze gedachten gang over dit onderwerp, laten zien wat we tot nu toe bereikt hebben en waar we mogelijkheden zien om in de toekomst nog meer flexibiliteit in curricula te kunnen ondersteunen.

zaal

Vuur

Spreker: Jack Bommer & Jochem Koopman
Organisatie: Hogeschool Inholland & Universiteit Leiden

Tot voor kort was het aanvragen van een beurs bij zowel de Universiteit Leiden als Hogeschool Inholland een grotendeels ‘papieren’ proces. Dit maakte het proces voor studenten en behandelaars onnodig bewerkelijk en complex. Gevolg was onder andere veel handwerk en gegevensuitwisseling via e-mail en Excel. Beide instellingen stelden zich daarom tot doel dit proces te verbeteren door het te integreren in het SIS. Twee vergelijkbare projecten werden gestart; zelfde doel, ieder langs hun eigen weg.

In deze gezamenlijke presentatie vertellen Universiteit Leiden en Hogeschool Inholland over het verloop van deze projecten. Ondanks kruisbestuiving in de beginfase maakten de instellingen verschillende beslissingen en kwamen ieder met een eigen, unieke oplossing. In de presentatie worden verschillende projectelementen belicht, denk aan scope, methodiek, proces, techniek en prioritering. Successen, aandachts- en verbeterpunten worden belicht met als resultaat een sessie die illustreert hoe een goede oplossing op meerdere manieren te bereiken is.

zaal

Aarde & Lucht

Spreker: Bas Oosterom
Organisatie: Rijn IJssel

Rijn IJssel presenteert de interface met Evidos die zijn heeft laten ontwikkelen door CY2 in Peoplesoft Campus Solutions. Met de interface kunnen vanuit Peoplesoft documenten, zoals overeenkomsten, digitaal aangeboden worden ter ondertekening. We bespreken de aanleiding en realisatie van deze interface. Daarna bespreken we de ervaringen met de interface, de voordelen die we er van hebben en toekomstige ontwikkelingen.

Afsluiting

16:00 – 18:00

locatie

Bar

ALV

13:00 – 14:00

locatie

Deelname voor genodigden

DEUG Conference 2023 is mede mogelijk gemaakt door: