De DEUG MBO-projecten vinden nog altijd voortgang, in verschillende stadia van project. BRON en HKS in een finaal stadium, BPV en RIO nog in een eerste fase. Er is ook nog een nieuw project bij: Doorontwikkelen BRON VAVO. Hier zijn drie van de vijf ROC’s betrokken, maar vanwege de wettelijke verplichting wordt het project onder DEUG-vlag gevoerd en verzekeren we ons daarmee van de medewerking van Oracles development team.

HKS

HKS hadden we deze zomer willen afronden. Nieuwe functionaliteit moet echter nog gedocumenteerd door de bouwers geïmplementeerd in het onderwijs. Daarom is besloten dit nog tot januari 2018 door te laten lopen. Vanuit het DEUG-project zal dit low profile zijn.

BRON MBO

BRON MBO heeft de veldtest rond de bekostigingsgegevens succesvol afgesloten. De laatste onderdelen van dit project betreffen nog de levering van de resultaten voor Engels en de certificaten. De certificaten zijn uitgesteld en over Engels vindt intensief overleg plaats met DUO waarbij we vanuit DEUG een nadrukkelijke rol hebben bij het vinden van oplossingen. De laatste hand wordt nu gelegd aan het PvE door DUO.

Herontwerp BPV

Herontwerp BPV heeft wat vertraging opgelopen door scopediscussies en prioritering. Het betreft weliswaar geen wettelijke verplichting maar een belangrijke gezamenlijke kwalitatieve verbetering van de applicatie die op dit gebied sterk is verouderd. Ook kan Oracle hier weer een rol spelen zodat verbeteringen (deels) in core kunnen worden opgenomen. Een eerste onderdeel, uitbreiding van de SBB WhiteLabel-koppeling is al in functioneel ontwerp beschreven. Tevens ligt er inmiddels een voorstel bij de informatiemanagers om in dit project een pilot digitaal ondertekenen mee te nemen, waarmee we veel administratieve last (het laten ondertekenen van de BPV-overeenkomsten door student en leerbedrijf) hopen weg te nemen.

RIO

Het project RIO is volop in beweging. DEUG en Oracle denken hard mee met DUO over een juiste en effectieve inrichting van de nieuwe functionaliteit die wordt gewenst. Gaat het eerst nog over een handmatige invoer bij DUO van de onderwijsaanbieders per instelling, uiteindelijk zal BRON hierop ook worden aangepast. Vanuit DEUG en Oracle denken we mee over een goed ontwerp, maar werkelijke aanpassing van de systemen zal pas in 2018 z’n beslag gaan krijgen.

BRON VAVO

BRON VAVO is de laatste loot aan de BRON-stam voorlopig. Dit traject volgt vanuit DUO de lijn die daar is ingezet vanuit Doorontwikkelen BRON VO, een traject waar we vanuit DEUG niet bij zijn betrokken omdat PeopleSoft geen klanten in VO heeft. De drie ROC’s die wel VAVO in PS registreren hebben belang bij een eenduidige aanpak van VAVO naar BRON en streven naar een vergelijkbare werkwijze als voor het beroepsonderwijs. Het DEUG project bewaakt dit vanuit deze ROC’s.