ROC Nijmegen heeft eind vorig jaar de gezamenlijke template van Flexuz voor studentadministratie geïmplementeerd, en neemt nu het voortouw in het ontwikkelen van het nieuwe StudieVolg in Campus Solutions voor dit samenwerkingsverband. Bij ROC Nijmegen loopt een uitgebreid veranderprogramma betreffende het student administratiesysteem (SA) en het studievolgsysteem (SV). Daarbij implementeren we ook een nieuw ELO systeem. Eind 2015 is de eerste stap gezet door het gehele SA systeem over te zetten naar de template van het samenwerkingsverband Flexuz. Deze template is een op de Nederlandse ROC toegesneden versie van het studentadministratiesysteem Campus Solutions van leverancier Oracle.

Voor het SV systeem stappen we gefaseerd tot aan september 2016 over op Program Enrollment in Campus Solutions, om daarmee de gehele summatieve vastlegging te implementeren. Voor schooljaar 16/17 staat de implementatie van de formatieve vastlegging, BPV, Begeleiding en Aan/Afwezigheidsregistratie in de planning, waarbij Activity Management mede als basis is genomen. Hiermee werken we aan een systeem dat als uitbreiding gaat gelden voor de template van Flexuz. Met al deze stappen implementeren we ook meteen de wijzigingen benodigd voor het HKS voor het MBO. Informatie is te verkrijgen bij de programmamanager: rmartin@roc-nijmegen.nl.