Thema: HKS

De vijf ROC’s hebben zich ook in het DEUG project HKS verenigd. De Herziene Kwalificatiestructuur is per 1 augustus 2016 van start gegaan. Het project dat in 2015 al was gestart heeft verschillende functionaliteiten opgeleverd die voor deze invoering noodzakelijk waren.

Zo wordt de hele kwalificatiestructuur met alle keuzedelen nu vanuit SBB direct in CS ingelezen. Ook worden de processen die gepaard gaan met het bepalen van het aanbod aan keuzedelen, het kiezen door de studenten van de te volgen keuzedelen, en het registreren van de resultaten van deze keuzedelen ondersteund.

Het project kent in het najaar van 2017 nog een laatste fase waarin de losse eindjes worden afgehecht, de documentatie wordt verzorgd en de projectresultaten goed in de beheerorganisatie worden belegd.

 

Thema specialist

Frank Sierhuis

Frank Sierhuis

Projectleider

Frank Sierhuis is projectleider bij het Alfa-college, hij zorgt hij dat de processen en systemen daar op de juiste manier zijn ingericht voor HKS en de Keuzedelen. 

Groepsomgeving

Voor het project HKS is ook een aparte pagina in de groepsomgeving.  Ben je lid van DEUG, deel dan je kennis en discussieer mee in de groep.

 

Tips en trucs

Bezoek de DEUG groepensite voor meer informatie

Hier vind je veel bruikbaar materiaal inzake Volgfunctionaliteit, documentatie, presentaties, blogs, vraag en antwoord en forums.

Waar vind je belangrijke informatie?

Documentatie

Alle informatie die je zoekt over het HKS en keuzedelen in Campus Solutions is te vinden in de groep HKS in CS. Hier staan o.a. vergaderverslagen, de uitgewerkte specificaties, planningen en verwijzing naar testscenario´s e.d. saMBO-ICT organiseert voor de gebruikersgroepen, leveranciers en SBB tevens Informatiebijeenkomsten waarin de laatste stand van zaken ten aanzien van de wet & regelgeving en uitvoeringsaspecten worden toegelicht. Deze informatie is te vinden op de saMBO-ICT groepensite.