Plenaire Sessies

Keynote 9.30u

Ruimte: De grote zaal

Spreker: Sydney Brouwer

Technologie speelt een steeds grotere rol in het onderwijs en daarbuiten.
Regelmatig wordt echter de fout gemaakt dat de inzet van technologie als doel op zich wordt gezien. De wensen en behoeftes van de klant moeten nog steeds uitgangspunt zijn. In deze keynote zal Sydney Brouwer inzicht geven in de veranderende wensen en behoeftes van de student van vandaag en morgen. Verwacht een energieke, inspirerende en humoristische presentatie!

Plenaire sessie 10.15u

Ruimte: De grote zaal

Spreker: Wouter van den Heuvel

De DEUG heeft MBO Uitblinker 2019 van ROC van Twente weten te strikken voor een presentatie over zijn verloop vanuit zijn gameverslaving naar het ondernemerschap. Daarnaast gaat hij in op waarom passie voor je werk hebben zo belangrijk is.
MBO Uitblinkers zijn studenten die tijdens hun studie en/of stageperiode bijzonder hebben gepresteerd.
Wouter van den Heuvel heeft de opleiding Medewerker marketing en communicatie versneld gevolgd, liep stage bij het Ondernemerslab Twente en runt daarnaast een eigen bedrijf dat gericht is op webdesign. Ook is hij voorzitter van de ROC-Businessclub met als doel een hechte kenniscommunity van ondernemende studenten.
Wouter vertegenwoordigt ROC van Twente in de landelijke race om het MBO-ambassadeurschap en gaat de strijd aan met MBO-uitblinkers uit heel Nederland. De winnaar van de landelijke verkiezing mag zich een jaar lang MBO-ambassadeur noemen. Hierbij gaat de MBO-ambassadeur in gesprek met ministers en wethouders en treedt op in televisieprogramma’s met als doel het onderwijs te blijven ontwikkelen en het MBO op de kaart te zetten.

Parallelle Sessies

Ronde 1

11.00 – 11:50

Ronde 1 – Zaal: Vechtestein 1

Spreker: Gerrit Vooijs en Queriene van der Harst
Organisatie: Universiteit Leiden

De Leidse studentenapp is gemaakt voor studenten met inbreng van de studenten.
– Hoe blij maakt een app studenten en welke factoren zorgen er voor dat studenten een app actief blijven gebruiken?
– De app moet toegevoegde waarde hebben anders wordt die een stuk minder interessant.
– Dat het overeind houden (in technische zin) van een app veel ingewikkelder is dan gedacht.
– Dat alle variaties van mobieltjes de materie complex maken, omdat het moeilijk is om de ontwikkelingen bij te houden.
– Dat de score van een app in de store van grote invloed is op of studenten de app wel of niet installeren en daarna wel of niet verwijderen.

Ronde 1 – Zaal: Vechtestein 2

Spreker: Sarah Kobus en Larissa Tijsterman
Organisatie: UvA & HvA

UX, kort voor User Experience:
Dit buzzword hoor je ook binnen het hoger onderwijs steeds vaker rondzingen. Maar wat is het nu precies en hoe kan UX bijdragen aan een positieve ervaring van onze studenten met onze diensten? Wij nemen je in vogelvlucht mee in deze methodiek die je helpt om jouw student in de spotlight te zetten door diensten en producten met meer effect en empathie te ontwerpen.

Ronde 1 – Zaal: Vechtestein 3

Spreker: Stefan van Liempt en Wyke Beeking
Organisatie: CY2

Program enrollment is in staat de meest complexe onderwijsmodellen te ondersteunen. Kijken we naar de uitgeleverde gebruikersinterface, dan is deze praktisch onwerkbaar en laat nogal veel te wensen over. Samen met Lone Star College (U.S.) heeft CY2 een gebruiksvriendelijke fluid-versie van program enrollment gecreëerd. In deze sessie laten we u graag de nieuwe Selfservice zien die studenten gebruiken om eenvoudig hun carrière te plannen en zich in te schrijven op vakken. We staan stil bij het proces, de (mobiele) ontwerpen en belangrijke beslissingen tijdens het project.

Ronde 1 – Zaal: Elsenburg

Spreker: Jenneke Struik
Organisatie: Noorderpoort

Noorderpoort laat zien hoe wij studievolg in fluid ontwikkeld hebben in PeopleSoft. We nemen je kort mee in de geschiedenis en de reden van deze keuze. We laten je live zien hoe we als docent werken met de resultaatinvoer en het in categorieën plaatsen van notities over de voortgang van de student. Wat kan de student en de docent allemaal raadplegen in verschillende fluid pagina’s.

Ronde 2

12.00 – 12:50

Ronde 2 – Zaal: Vechtestein 1

Spreker: Kees Sip en Michael de Boer
Organisatie: SaNS & Datprof

Hoe voldoen we aan de wetgeving (AVG) als het om testdata gaat?

Hoe voldoen we aan de eisen van de beveiligingspersoon van de instelling?

Productiedata die we gebruiken om te testen en een kloon van de productie

naar de ontwikkelomgeving dient natuurlijk te voldoen aan de privacywetgeving. Niet alleen omdat het moet maar ook omdat je zelf vindt dat dit echt nodig is. Maar hoe doe je dat??

In deze presentatie laat Kees Sip (SaNS-EC) zien hoe dat met de oplossingen van DATPROF (Michael de Boer) bij het SaNS expertise centrum gerealiseerd is. Tevens wordt aangegeven welke keuzes gemaakt zijn. In een live-demo wordt getoond hoe de software van DATPROF op een PeopleSoft Campus Solutions omgeving werkt.

Ronde 2 – Zaal: Vechtestein 2

Spreker: Marcel Laan
Organisatie: Oracle

Studenten komen via verschillende kanalen met de Onderwijs Instelling in contact. Of dat nou telefonisch, per e-mail , Whatsapp, social media of via de website. In deze sessie worden de problematieken besproken van het inzichtelijk hebben van alle communicatiekanalen van een Student. Hoe kan de Instelling een 360 graden overzicht krijgen van de Student en inzicht krijgen op mailings, marketing campagnes en activiteiten van de studenten? In deze sessie worden use cases besproken vóór medewerkers van studenten administratie en communicatie die ingezet kunnen worden voor het beter kunnen managen, tracken en aanpassen van je communicatie en acties richting de studenten.

Ronde 2 – Zaal: Vechtestein 3

Spreker: Olle van Maarschalkerwaart en Jack Bommer
Organisatie: Inholland & CY2

Inholland laat je graag kennismaken met Holly, onze digitale assistent. Tijdens deze presentatie bespreken we mogelijke toepassingen binnen het hoger onderwijs en geven we een demo van Holly aan de hand van een password reset business case. Holly is ontwikkeld in samenwerking met CY2.

Ronde 2  – Zaal: Elsenburg

Spreker: Ildikó Lácz
Organisatie: HvA

Door analyse van processen kom je tot inzicht en verbeterpunten om studenten naar wens te kunnen bedienen. Bedrijven vergeten nogal eens de klanten centraal te zetten bij het realiseren van een proces. Gelukkig worden tegenwoordig door onderwijsinstellingen de studenten wel meer benaderd om hun wensen aan te geven, maar om die te kunnen realiseren worden vaak belangrijke procesactoren toch vergeten. In deze presentatie en workshop wordt inzicht gegeven hoe procesanalyse en verkregen kennis van de mate van samenwerking kan leiden tot kansen voor meer tevreden medewerkers en studenten.

Ronde 3

14.00 – 14.50

Ronde 3 – Zaal: Vechtestein 1

Spreker: Jack Bommer
Organisatie: Inholland

Als onderwijsinstelling heb je regelmatig belangrijke informatie met je studenten te delen. Maar hoe zorg je er nu voor dat deze informatie ook gelezen wordt? De wijze waarop studenten communiceren verandert en voor een effectieve informatieverstrekking zal je daarop in moeten spelen. Maar hoe ziet deze ‘nieuwe’ student er dan wel niet uit? Hoe zet je je communicatie op en welke kanalen gebruik je daarvoor?

Ronde 3 – Zaal: Vechtestein 2

Spreker: Walter Groen
Organisatie: Hva

Het programma Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO) is een HvA-breed, meerjarig, veranderprogramma waarin medewerkers en studenten samen de ambitie verwezenlijken het onderwijs beter te organiseren. Het doel is om de student passende en goede onderwijsfaciliteiten te bieden waarbij studenten meer regie krijgen over hun leerproces. Door het oplossen van proces- en systeem-versnippering wordt de informatievoorziening aan studenten stap voor stap verbeterd. In de recent ontwikkelde student journey neemt het beoogde studieplan een prominente plek in. Via het te ontwikkelen studieplan kan de student inzoomen op zijn vak (de studiegids) en zijn/haar leerroute orkestreren. In deze presentatie gaan we nader in op dit concept, de plek hiervan in de onderwijslogistiek van de HvA en manieren en tijdslijnen om dit te realiseren.

Ronde 3 – Zaal: Vechtestein 3

Spreker: Paul Tempelaar, Mutlu Erol, Rogier Steehouder, Jaimee-Lee Kleeman & Mesut Yilmaz
Organisatie: ROC van Twente

De sessie zal geopend worden met een korte toelichting over het herrijzen van TAB uit Flexuz. Ook wordt kort ingegaan op de gecompliceerde onderlinge ROC-verhoudingen binnen de DEUG, de overkill aan projecten vanuit OCW, DUO en saMBO-ICT en de lastige integratie van al deze projecten. Verder zal tijdens deze sessie gedemonstreerd worden hoe het TAB-team de Tools- en PUM-upgrade technisch en projectmatig hebben aangepakt.

Ronde 3 – Zaal: Elsenburg

Spreker: Lucas Heymans
Organisatie: Oracle

In deze sessie worden de recent uitgeleverde nieuwe functionaliteit van Campus Solutions en de verwachte nieuwe ontwikkelingen toegelicht. Daarnaast krijg je een update over het nieuwe SIS in de cloud dat Oracle aan het ontwikkelen is.

Ronde 4

15.00 – 15.50

Ronde 4 – Zaal: Vechtestein 1

Spreker: Elmer Mackor
Organisatie: CY2

Vorig jaar op de DEUG 2018-conferentie hebben we je kennis laten maken met Student Management Cloud. Sindsdien zijn er veel nieuwe functies bijgekomen en/of verbeterd. In deze sessie laten we je zien waar we staan met Student Management Cloud, release 19D. Vervolgens zullen we de configuratie en het gebruik van twee gave functionaliteiten verkennen: Aanmeldingen en Student Planner. Wat gaan we zien? Het bouwen en publiceren van een aanmeldingsformulier, aanmelden voor een opleiding en de aanmelding evalueren. Daarna plan je als student je opleiding volgens de gestelde opleidingsvereisten waarbij je je gelijk voor vakken kan inschrijven. De meest nieuwe Student Management Cloud-functies, live gedemonstreerd!    

Ronde 4 – Zaal: Vechtestein 2

Spreker: Martijn Broekhuizen & Hendrik Jan Smeding
Organisatie: Noorderpoort

Noorderpoort is in het voorjaar van 2019 gestart met het programma Betekenisvol Onderwijs. Dit is een Operational Excellence programma waarbij bestaande en nog te ontwerpen processen volledig LEAN worden (her-)ontworpen. Doel van het programma is onder andere om Noorderpoort in de komende paar jaar te ondersteunen bij haar transitie naar een organisatie voor Leven Lang Ontwikkelen. In deze sessie geven wij een inkijkje in de achtergronden van het programma, de doelen, de projecten die nu actief zijn en natuurlijk de link die dit alles heeft met de inzet van PeopleSoft CS binnen Noorderpoort.

Ronde 4 – Zaal: Vechtestein 3

Spreker: Bjorn Verheij
Organisatie: MCX

Let op: Deze sessie is komen te vervallen! — PeopleSoft Health Center biedt de mogelijkheid om alle componenten van een PeopleSoft omgeving te monitoren. De belasting van het systeem wordt in real-time data gepresenteerd waardoor deze tool goed te gebruiken is tijdens een load/stress test. In deze presentatie geven we een overzicht en een demo van PeopleSoft Health Center.

Ronde 4 – Zaal: Elsenburg

Spreker: Jeroen Eggink
Organisatie: UvA

Vanuit de behoefte om vaker releases van Campus Solutions uit te brengen, is bij de SaNS-instellingen een traject ingezet om het testwerk beter in te richten. Tijdens deze sessie wordt getoond hoe bij deze instellingen op dit moment met Topdesk, Excel en PTF getest wordt. Uiteindelijk moet dit ontwikkeltraject leiden tot een betere en meer efficiënte testmethode. De weg daarnaartoe gaat met horten en stoten. Maar als we kennis en ervaring van andere instellingen kunnen delen, is dat voor alle partijen vooruitgang. Neem daarom al je bevindingen mee naar deze sessie.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Hoe organiseer je het testproces en hoe volg je de vorderingen?
  • Wat doe je in een regressietest en wanneer zet je die in?
  • Hoe compleet kan je test zijn?
  • Gebruik je testscripts en hoe maak je die?
  • Wil je automatiseren of gebruik je de ingebouwde testtool PTF?
  • Hoe test je eigen maatwerk?
  • Wie laat je testen?
  • Hoe zorg je er voor dat de testers overzicht houden?
  • Wat doe je met de resultaten?
  • Etc.

Ronde 4 – Zaal: Harteveld vergaderzaal

Spreker: Roel Griffioen
Organisatie: Epicenter

In deze workshop leer je hoe je met Page & Field configurator een grote invloed kunt uitoefenen op de pagina’s van je gebruikers. Overbodige velden verbergen of read-only maken, velden van een standaard waarde voorzien, defaults zetten, velden verplicht maken, het kan allemaal in een handomdraai! En dat allemaal gebaseerd op criteria, waardoor je onderscheid in het gedrag van de pagina kunt maken op basis van inhoud, b.v. tussen bachelor/master of BOL/BBL. Of je kunt voor bepaalde rollen/gebruikers de pagina er geheel anders laten uitzien dan bij andere rollen/gebruikers. En het mooiste is: dit kun je als functionele gebruiker geheel zelf doen, zonder tussenkomst van technische beheerders of beheerpartners. In deze workshop leer je het allemaal!

Deze workshop staat open voor elke belangstellende, wel is enige ervaring in navigeren tussen pagina’s in PeopleSoft gewenst. Er zijn maximaal 10 plekken voor hen die de opdrachten gaan uitvoeren (zelf laptop meenemen!), maar het is mogelijk om mee te kijken met iemand die de opdrachten uitvoert of met z’n tweeën samen de opdrachten uit te voeren op 1 laptop.

Als je deze sessie wilt volgen, dan graag van tevoren opgeven via nancy.walhof@deug.nl.

DEUG Conference 2019 is mede mogelijk gemaakt door: