Aanmelden DEUG Conference 2018

Online aanmelden voor DEUG Conference 2018

Hieronder kunt u zich online aanmelden voor de DEUG Conferentie die op woensdag 28 november 2018 plaatsvindt bij locatie De Soester Duinen te Soest.

We hebben weer een groot aantal presentatoren bereid gevonden inspirerende sessies te geven. Dit levert een zeer gevarieerd programma wat u vast niet wilt missen.

De conferentie wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van onze sponsors CY2, Epicenter en MCX.

Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd mocht zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan ons door te geven middels een email aan info@deug.nl ?

28 november 2018
De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188
Soest

Vul de gevraagde gegevens op het formulier in en klik “Submit”. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding via de email. 

Deelname aan deze conferentie is gratis voor leden van de DEUG. Toegang voor niet-leden is € 500. –

Leden zijn:

Alfa-college

Hogeschool Inholland

Hogeschool van Amsterdam

Noorderpoort

ROC Nijmegen

ROC Rijn IJssel

ROC van Twente

Universiteit Leiden

Universiteit van Amsterdam

Vrije Universiteit van Brussel

DEUG Conference 2018 is mede mogelijk gemaakt door: