Vanaf schooljaar 2019-2020 is het wettelijk verplicht voor MBO- scholen enerzijds, VO/VAVO scholen anderzijds en gemeenten als derde partij om berichten uit te wisselen met betrekking tot aanmeldingen van potentiële MBO- gangers. Dit houdt in dat VO/VAVO scholen voor 1 april hun potentiële MBO- gangers melden bij de gemeenten. MBO- instellingen op hun beurt leveren de status van deze aanmelding aan de VO/VAVO scholen en de gemeenten. Dit alles om mogelijk uitval van studenten te monitoren. Doelstelling is om de VVA voorziening op 1 januari 2019 geïmplementeerd te hebben omdat de inschrijvingen al in oktober 2018 beginnen en de controles met name in de maanden januari-maart 2019 plaatsvinden. In de werkgroepen wordt hard gewerkt om de deadline van 1 januari te halen en naar het lijkt gaat dit lukken.

Tevens wordt geprobeerd om bij het ontwikkelen van VVA rekening te houden met het traject Centraal Aanmelden. Hoe dit precies vormgegeven wordt is nog onduidelijk gezien de verschillende tijdspaden van beide trajecten en wettelijke verplichtingen (VVA wel en Centraal Aanmelden niet).