Aan de portfolio van MBO projecten zie je dat de Corona periode hierop een flinke impact heeft gehad; wetswijzigingen en deadlines van wetgeving worden doorgeschoven. Dit heeft ook impact op de gewenste aanpassingen vanuit DUO. Er is daardoor minder instroom van nieuwe DEUG projecten. 

De DEUG beheer werkgroep heeft onder andere als doel alle wettelijke aanpassingen aan reeds opgeleverde DEUG projecten (BRON, VVA, RIO, ECK-ID) vanuit de DEUG ‘up to date’ te houden. Afgelopen maand zijn de vereiste aanpassingen zoals de doorlopende leerlijnen (DLR en GLR) en bugs en fixes via een gecombineerde fix geïmplementeerd. Verdere aanpassing aan RIO staan voor december gepland. 

Her ECK-ID heeft als project een voorspoedige implementatie achter de rug. Afgelopen juni  is het project opgeleverd. Vanaf het heden zullen de processen rondom digitale leermiddelen met ECK-ID voor studenten ondersteund worden bij ROC van Twente. Rijn IJssel en Noorderpoort implementeren deze ECK-ID functionaliteit gedurende het lopend collegejaar. 

Centraal aanmelden is een saMBO-ict project dat nu naar verwachting in december 2020 wordt opgeleverd. Hierbij wordt er een standaard aanmeld loket opgeleverd (vergelijk met Studielink) dat aanmelden van alle MBO studenten ondersteunt. Er is daarom een koppeling met Campus Solutions nodig is. De ROC’s hebben besloten om Centraal aanmelden functionaliteit 
per 1 september 2021 te gaan inzetten. Het project is inmiddels gestart met een kick-off van de werkgroep en heeft als eerste product het opleveren van het Business Requirements Document (BRD) in oktober.