Van onze leden hebben we een statusupdate gekregen over de volgende lopende MBO projecten;

  • RIO, BRON, Certificaten
  • AVG
  • Decharge digitaal ondertekenen
  • ECK-id
  • Centraal aanmelden (CA)

RIO, BRON, Certificaten

De veldtestperiode voor RIO is voor de betrokken DEUG-ROC’s onlangs succesvol afgerond. Ondanks dat DUO nog wat meer tijd bood is in verband met de deliveryplanning van Oracle, door alle betrokkenen een tandje bijgezet om tijdige livegang mogelijk te maken. De komende maanden zal een gecombineerde fix met functionaliteiten voor RIO, BRON en certificaten worden uitgeleverd en deze fix kan dan door de TAB-bers van de ROC’s in productie worden genomen.

AVG

De start van het nieuwe cursusjaar is onder andere gebruikt door de DEUG om in overleg met informatiemanagers en functionarissen gegevensbescherming een plan te maken waar de ROC’s in DEUG-verband kunnen optrekken om AVG-issues gezamenlijk op te lossen. Er is nu een scope afgesproken waarin schoning van data eerste prioriteit heeft, naast een aantal kennis-sessies rond row-level-security en page- en fieldconfigurator. Een werkgroep gaat eind oktober van start waarbij Epicenter de technische projectleiding gaat doen.

Decharge digitaal ondertekenen

Al in het voorjaar van 2019 is het project technisch opgeleverd, met daarin alle aanpassingen om Campus Solutions klaar te maken voor het digitaal ondertekenen van de onderwijsovereenkomst. CY2 heeft de technische projectleiding voor z’n rekening genomen en ook Circle Software is als derde partij betrokken. Een en ander is, inclusief alle koppelingen uitvoerig door ROC van Nijmegen getest. Het project ligt nu met bijbehorende documentatie klaar voor drie ROC’s om in productie te worden genomen. Diverse oorzaken, met name de accountantsgoedkeuring, zorgen nu nog voor vertraging. De rol van DEUG echter is in deze fase uitgespeeld, en het project heeft dan ook decharge gekregen.

ECK-id

DEUG is ook gestart met een project ECK-id. Het gaat hier om een nummervoorziening waarmee de verschillende partijen in de keten (ELO’s, leveranciers) over een landelijk communicatie-id kunnen beschikken om onderwijsdeelnemers te identificeren. Oracle participeert ook in dit traject, waarmee de gebouwde functionaliteit dus in core zullen worden opgenomen. De werkgroep is onder leiding van Epicenter gestart. Belangrijk hier is dat er binnen de ROC’s ook interne projecten worden gestart omdat OCS slechts een deel van het gebruik van ECK-id behartigt. Verschillende andere applicaties zullen binnen het IT-landschap van de ROC’s moeten aansluiten.

Centraal aanmelden (CA)

Al lang wordt in SaMBO-ict-kring gesproken over de invoering van Centraal aanmelden voor het MBO. Het gaat daarbij om een soort Studielink voor het MBO. Er zijn nog veel onzekere factoren, maar dat het er aan komt is nu wel zeker. DEUG speelt in op de planningen en heeft zeker een project voorzien voor 2020, met voorbereidende werkzaamheden in 2019.