Nieuwe versie anonimiseringstool
In het kader van AVG moeten alle test- en trainingsomgevingen worden geanonimiseerd. In opdracht van DEUG heeft CY2 de klus op zich genomen om een bestaande tool verder te verbeteren op grond van specificaties door de AVG werkgroep opgesteld. Het heeft wat voeten in aarde gehad, en met name de zogenaamde emplid-scramble leek telkens te struikelen over veel te lange procestijden. Nu is dat tot acceptabele normen teruggebracht en kan de tool binnenkort door de instellingen worden gebruikt.

AVG: eerste proces voor het schonen van data opgeleverd
Vanuit de MBO werkgroep AVG is een eerste proces gedefinieerd voor het schonen van de productiedatabase conform bewaartermijnen en wetgeving AVG. Het gaat om een proces waarbij aanmeldingen die nooit tot een inschrijving hebben geleid geautomatiseerd kunnen verwijderd met alle bijbehorende persoonsgegevens.
Het proces is nu door Epicenter gebouwd en wordt nu door de ROC’s getest en zal vervolgens ook met de DEUG HO instellingen worden gedeeld. Een mooie stap in het proces AVG nu concreet vorm te geven voor OCS.
De volgende stap: een tool om geautomatiseerd (na de bewaartermijn van 7 jaar) inschrijvingen te verwijderen die nooit tot diploma’s of certificaten hebben geleid inclusief alle bijbehorende persoonsgegevens, is ook gereed om getest te worden.

DEUG samenwerking voor STAP
Vanuit de MBO werkgroep DEUG beheer is besloten met een kleinere groep apart diverse aandachtspunten rond de implementatie van STAP gezamenlijk uit te werken. Zo is eerst de mapping met CS van de UWV-gegevensets vooraanmelding, bewijs van aanmelding en bewijs van deelname uitgewerkt en zijn er op grond daarvan views en query’s in CS gebouwd waarmee de communicaties naar de deelnemer en UWV gerealiseerd kunnen worden. Verder wisselen we nu processchema’s uit en is er een Component interface gebouwd voor het invoeren van de subsidiabele kosten (die nogal variëren afhankelijk van de startdatum) in de studieprogrammatabel in CS.