Voortgang AVG
Inmiddels is de nieuwe versie van de anonimiseringstool in de testomgevingen gezet en zal in januari een startsessie worden belegd waarbij in DEUG verband het testtraject gestart wordt met de inrichting van de tool op deze omgeving.
Nadat in de werkgroep twee processen zijn opgeleverd voor het AVG proof schonen van de database, nl verwijderen van aanmeldingen die nooit zijn ingeschreven en het verwijderen van inschrijvingen die niet tot een diploma of certificaat hebben geleid, waar binnenkort in productie mee gestart zal worden, is de werkgroep nu druk met hoe we de studentgegevens ouder dan zeven jaar kunnen verwijderen waarbij diploma en/of certificaten bewaard moeten blijven in OCS. Er worden echt stappen gezet rond AVG.

VVA vervallen maar MBO koppelpunt blijft
Het was even schrikken toen na de zomer bleek dat bij OCW besloten was de stekker uit de VVA (voorziening vroegtijdig aanmelden) te trekken. De wettelijke informatieplicht (van ROCs richting VO en gemeenten) blijft bestaan maar de koppelpunten van VO en gemeenten zijn niet meer aangesloten. Dankzij goed overleg tussen softwareleveranciers en MBO Voorzieningen en vervolgacties van deze laatste richting de andere betrokken partijen is in ieder geval het MBO koppelpunt gespaard. Hierbij voldoet MBO aan de wettelijke plicht en kunnen informatieafnemers (m.n. de overstapsystemen als bv Intergrip) daar terecht. Uiteraard houden we als DEUG werkgroep de vinger aan de pols om te zien of er nog aanpassingen nodig zijn.

Onderwijskoppeling Examinering (OKE)
Voorheen NED, nu OKE, is een project geïnitieerd door MBO digitaal. Het beoogt een standaard te ontwikkelen voor de koppelingen tussen SIS, planningstools en toetsafname-applicaties. Er is een landelijke projectgroep waarin Roel Griffioen namens DEUG participeert. Er zijn al koppelingen gedefinieerd en er is een pilot gestart vanuit Eduarte (SIS) en Remindo (toetsing). We hebben ons hard gemaakt voor een tweede pilot waarin OCS ook meedoet. Dit lijkt te kunnen starten en Noorderpoort zal hier dan een rol spelen. We zijn blij hierin nu mee te spelen, om ook voor ons SIS een goede standaard te kunnen borgen. Het wordt binnen de DEUG projecten voor 2023 waarschijnlijk een belangrijk en omvangrijk project, dat wellicht ook nog samenwerkingsmogelijkheden met hoger onderwijs biedt – (dit wordt nu verkend).