SURF organiseert in maart een ‘SURF Challenge’. Ze dagen de leveranciers van de studenteninformatiesystemen uit om te laten zien hoe hun systeem om kan gaan met ‘flexibel studeren’, en dan met name met studenten die in een aangepast studietempo willen studeren.

Is het bijvoorbeeld mogelijk om een student die met de opleiding heeft afgesproken 4 jaar over een bachelor van 3 jaar te doen, aan het eind van z’n eerste jaar een correct studieadvies te geven? Kunnen studenten op elk moment van het studiejaar starten met een opleiding? Kunnen studenten een planning maken voor hun hele ‘uitgesmeerde’ studie, met de vakken geplaatst in andere jaren dan het standaardprogramma? En wat doe je als vakken niet meer gegeven worden? En hoe deze studenten wat hun voortgang is t.o.v. hun afgesproken aangepast programma?

De leveranciers moeten dus laten zien hoe hun SIS de flexibele studenten de mogelijkheid geeft een eigen studieprogramma samen te laten stellen, digitaal, en dat ter goedkeuring voor te leggen aan een examencommissie. Maar ook hoe de studenten goed inzicht krijgen in hun studievoortgang op basis van het afwijkende programma.
Mocht je nog ideeën hebben hoe we dit met onze Campus Solutions SISsen kunnen ondersteunen geef die dan door aan Hans Janssen.