Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de werkgroep DEUG-beheer kan worden afgerond als begin februari de RIOv3/STAP-aanpassingen in productie worden genomen bij de ROC’s. Daarmee is OCS klaar voor ingebruikname van STAP, dat vanuit UWV per 1 maart a.s. beschikbaar is. Bijbehorende processen van STAP zoals de financiële afhandeling vallen buiten scope van de DEUG. Het is nu aan de ROC’s om te bepalen wanneer ze STAP in gebruik gaan nemen. De werkzaamheden van de werkgroep DEUG Beheer zijn nu verder uitgebreid met het onderhoud van CAMBO.