De focus van Oracle op de Cloud gaat gepaard met een aantal personele wijzigingen aan de zijde van Oracle. Zo is één van de vaste namen, Luba Schuyler, in eerste instantie niet meer betrokken bij de DEUG projecten, maar zet zij zich volledig in voor de ontwikkeling van de Cloud. Het schuiven met resources vanuit Oracle had tot gevolg dat de communicatie stroef verliep en dat deadlines in gevaar dreigden te komen. Intensief contact tussen het DEUG bestuur en programmamanagement én een face-to-face ontmoeting op de Alliance hebben er gelukkig toe geleid dat de communicatie hersteld is en dat de deadlines gehaald gaan worden.

In een persoonlijk gesprek met Vivian Wong en consorten heeft het DEUG bestuur goed hun zorgen kunnen uiten wat vrijwel direct geleid heeft tot concrete acties vanuit Oracle. Zo gaat Luba Schuyler weer een aantal zaken oppakken rondom het huidige (niet Cloud) ontwikkelwerk, is het ontwikkelwerk voor de naderende deadlines gestart en zijn vanuit Oracle Jane Scott (Head of Customer Engagement) en Naeem Asif (Director Student Systems Development) betrokken bij wekelijkste meetings. Daarnaast is Lucas Heymans gelukkig nog altijd in beeld als één van onze belangrijkste contactpersonen binnen Oracle.