De DEUG projecten van het afgelopen jaar hadden alle een BPV-component: BPV op keuzedelen voor HKS, uitwisseling BPV-gegevens met DUO en SBB voor BRON en invoering van het leerbedrijf-ID na de overdracht van de registers van de kenniscentra aan SBB. Het werd al snel duidelijk dat een geïntegreerde aanpak van de benodigde BPV-wijzigingen de enige juiste weg is. De vaststelling dat de bestaande BPV-functionaliteit met divers maatwerk ook verouderd is leidt nu tot een project herontwerp BPV. Op 15 mei gaan we met een werkgroep in DEUG-verband van start. De informatiemanagers van de 5 ROC’s zijn akkoord met de voorgestelde scope en ook de stuurgroep DEUG MBO-projecten heeft een Go gegeven. Tot de zomer zal de activiteit zich richten op het schrijven van een BRD/Functioneel Ontwerp waarmee Oracle aan het bouwen kan.