De activiteiten binnen de werkgroep DEUG beheer verlopen volgens planning, aanpassingen ten behoeve van RIOv3 en STAP zijn gebouwd en de tests zijn nagenoeg afgerond. Oracle zal deze aanpassingen in core opnemen en daarmee staan de ROC’s klaar om begin volgend kalenderjaar de functionaliteiten in productie te nemen. Ook voor HKS en de keuzedelen zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd en is OCS klaar voor de komende periode.

Met betrekking tot AVG levert CY2 deze dagen een vernieuwde anonimiseringstool op die is aangepast op grond van specs die door de werkgroep zijn vastgesteld. Er zal nog getest moeten worden maar dan hopen we snel m.b.t. testomgevingen AVG-compliant te zijn. Tenslotte is er naar aanleiding van een succesvolle kennistafel voor AVG een expertgroepje voor het MBO begonnen met een Risk-effort-analyse die beoogt de benodigde hoeveelheid werk (is formatie, is geld) in beeld te krijgen.