De ROC’s zijn onverminderd druk met alle projecten die op dit moment spelen in MBO-land. Hiernaast zijn de ROC’s nog aan het wennen aan de nieuwe situatie die is ontstaan na de ontvlechting van Flexuz. Met de zomervakantie in het vooruitzicht een ontzettend drukke periode dus voor de ROC’s!

Hieronder een korte update van een aantal lopende projecten:

Certificaten
In het MBO wordt op dit moment gewerkt aan het realiseren van inschrijvingen, uitreiken en leveren aan BRON voor certificaatgericht onderwijs (ODT) vanuit Peoplesoft. De geplande releasemomenten hiervoor zijn augustus 2019 (inschrijven) en december 2019 (leveren resultaten aan BRON, tegelijk met de RIO release).

VVA
In de zomer staat de release voor VVA gepland. Op dit moment zijn de ROC’s de opgeleverde functionaliteit aan het testen en zijn ze in afwachting van het uitvoeren van een ketentest met een VO school om zo te kunnen bepalen of we de juiste informatie vesturen vanuit Peoplesoft en of die informatie ook bij de juiste partij aankomt. Dit moet in samenwerking met een andere softwareleverancier gebeuren, bijvoorbeeld Education Online of EduArte. Het MBO koppelpunt is helemaal klaar en gereed voor gebruik. Het VO koppelpunt is bijna klaar. Het gemeentelijk koppelpunt is helaas niet optijd klaar. Naar verwachting zal dit pas in de loop van 2020 zijn. 

RIO
In december van dit jaar staat de release voor RIO gepland, namelijk de laatste twee weken voor de kerstvakantie. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren. RIO is vele malen omvangrijker gebleken dan vooraf werd gedacht wat bij alle betrokken partijen (DUO, ROC’s, softwareleveranciers) leidt tot een flinke toename in de werkzaamheden. Zo hebben de ROC’s bijvoorbeeld een aantal gezamenlijke testdagen ingepland om ervoor te zorgen dat zij voor de zomervakantie klaar zijn met testen, of in ieder geval het grootste deel getest hebben. CY2 ontwikkelt in opdracht van Oracle de functionaliteiten.              

ECK-id
Zoals het nu lijkt start een aantal ROC’s meteen na de zomervakantie met een nieuw project in DEUG verband: ECK-id. Hiervoor worden momenteel de voorbereidingen getroffen. Kortgezegd helpt gebruik van het ECK-id scholen gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen teneinde te voldoen aan hun AVG verplichting. De planning is nu dat ECK-id voor het schooljaar ‘20/’21 (release in mei 2020) in gebruik genomen wordt door de betrokken ROC’s.

Centraal Aanmelden
De implementatie van centraal aanmelden in het MBO staat nu echt op het punt van beginnen. Het eerste ontwerp is door de leverancier (Topicus) gedeeld met een aantal betrokkenen (waaronder DEUG) en wordt besproken in de DEUG werkgroepen. Op zeer korte termijn wordt gestart met een pilot, het is de bedoeling dat de pilotscholen al in december 2019 hun release plannen. Hier doen geen Peoplesoft scholen aan mee. De ROC’s bepalen op dit moment op welke termijn zij centraal aanmelden wensen te implementeren. De release van centraal aanmelden voor de Peoplesoft ROC’s staat voorlopig gepland voor december 2020.

Tevens hebben instellingen de mogelijkheid om aan te sluiten bij twee verwante projecten: voorziening Afhandelen Aanmelding (AA) en Presentatieoverzicht Aanmeldingen (PA). Vanuit de ROC’s is in ieder geval RijnIJssel hierbij aangesloten.

Digitaal Ondertekenen
Het DEUG project digitaal ondertekenen krijgt voor de zomervakantie decharge. Dit betekent dat het project in DEUG verband dan is afgerond. De functionaliteiten zijn opgeleverd door CY2 en de ROC’s kunnen nu zelf bepalen wanneer zij het project willen implementeren. Dit is nog afhankelijk van een aantal zaken die de ROC’s zelf moeten regelen.

Verder in 2020
De BRON gerelageerde zaken die verder op de planning staan voor 2020, maar waarvoor nog geen duidelijke planning is, zijn:

  • Regionale keuzedelen (ruimte voor de regio)
  • Doorlopende leerlijnen (vmbo à mbo)
  • Resultaatvolgnummering/inschrijfvolgnummering    

Dit, in combinatie met de bovenstaande projecten die grotendeels doorlopen in 2020, zorgt ervoor dat 2020 net als 2019 een druk jaar wordt voor de ROC’s en DEUG!