Er is een planning 2018 opgesteld voor verschillende projecten binnen het MBO die in DEUG verband worden gerealiseerd. De stuurgroep met vertegenwoordigers van alle 5 de ROC’s ziet de meerwaarde van de samenwerking op een groot aantal thema’s binnen Oracle Campus Solutions, en heeft de plannen in grote lijnen goedgekeurd. Nog niet alles is tot in detail uitgewerkt en accentverschuivingen tussen de projecten kunnen ook nog plaatsvinden.

Uiteraard gaan we verder op de ingeslagen wegen rond de afronding van HKS, de voortgang van BRON DO en BRON VAVO. Dit laatste wordt een zeer intensief traject in 2018 en zal leiden tot ingebruikname van een nieuwe uitwisseling met DUO per januari 2019. Het BPV-traject is in een onderzoeksfase terecht gekomen na een verschuiving van de scope bij een aantal ROC’s. We zijn hier bezig opnieuw de gezamenlijkheid vast te stellen om daar de planning mogelijk op aan te passen.
RIO is gezien te veel onduidelijkheden in de technische specificaties voorlopig even on hold. Wel komen binnenkort de specificaties rond van de voor RIO benodigde BRON aanpassingen, die worden binnen het BRON project opgepakt. Digitaal ondertekenen is daarentegen als nieuw project op de agenda gezet en zal in januari 2018 een eerste analysefase gaan starten.

Nieuw aan het firmament is het traject Voorziening Vroegtijdig Aanmelden. Gezien de ambities zal dit traject mogelijk voorrang krijgen in de planning om ook hier aan de wettelijke eisen van deze voorziening te voldoen. Het gaat hier om koppelvlakken met de gemeentes en het VO om gegevens over de doorstroom naar het MBO en de doorstroom vanuit VAVO te kunnen uitwisselen. De prioritering hiervan zal in een komende stuurgroep worden besproken.