De Corona periode heeft impact op de mbo-portefeuille. Op dit moment is er weinig instroom van nieuwe projecten. Binnen het DEUG-beheer wordt er gewerkt aan kleinere aanpassingen op bestaande functionaliteit. STAP heeft de aankomende periode de meeste impact. STAP is een regeling die per 1 januari 2022 ingaat. Deze regeling bestaat uit subsidie voor alle werkende Nederlanders tussen 18 – 65 jaar om een cursus te doen. De STAP regeling vervangt de huidige belastingteruggave regeling voor scholing. Deze regeling wordt via een change op huidige RIO functionaliteit opgepakt.

Het project Centraal aanmelden loopt volgens planning. Op 1 september aanstaande is er OCS-functionaliteit beschikbaar die de MBO student in staat stelt zich via centraal aanmelden zich aan te melden bij de ROC-instellingen.

Het AVG-project heeft in 2020 een tijd on hold gestaan. Het project loopt dus door in 2021. De werkgroep werkt nu aan een gezamenlijk visie. De AVG-wetgeving toepassen via een combinatie van regels en procedures en OCS-aanpassing om testomgeving live omgeving AVG proof te krijgen. Externe partijen hebben presentaties (4 februari) geven waardoor de ROC’s input hebben gekregen hoe andere organisaties de AVG-wetgeving hebben toegepast.