De implementatie van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een taai dossier voor de onderwijsinstellingen. Het heeft een enorme impact op het beheer en de verschillende administratieve bedrijfsprocessen. In DEUG verband proberen de verschillende instellingen van elkaars expertise en ervaringen gebruik te maken. Zo heeft het DEUG MBO-programma een AVG project opgetuigd waarbinnen inmiddels een loggingtool is opgeleverd en een BRD voor aanpassingen aan de anonimiseringstool voor testomgevingen die CY2 nu zal gaan bouwen.

Graag maken we nog wat meer vaart met vooral het schoningsbeleid van de productieomgevingen, maar de instellingen hebben de tijd nodig om hierin goede en verantwoorde keuzes te maken. Ook zal er binnenkort door de DEUG een kennistafel worden georganiseerd waar MBO en HO kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.