De ROC’s hebben voorafgaand aan de zomervakantie een drukke periode gekend. Met name is er veel tijd gestoken in het project rondom BRON VAVO. Tot het einde van het jaar wordt er getest, waarna het nieuwe BRON VAVO in januari 2019 in gebruik genomen gaat worden. De implementatie van het leveren van vooropleidingsgegevens door DUO staat ook op de planning voor het einde van 2018.

Ook de invoering van Digitaal Ondertekenen in het MBO staat gepland. In 2018 wordt hier een begin mee gemaakt met als doel livegang in april 2019 om zo de eerste onderwijsovereenkomsten voor het schooljaar 2019/2020 digitaal te kunnen laten ondertekenen door de studenten. We starten met een kleine scope: digitaal ondertekenen wordt eerst ontwikkeld voor de onderwijsovereenkomst voor studenten van 18 jaar en ouder.

2019 wordt een druk jaar voor de MBO’s. In DEUG verband gaat gewerkt worden aan grote projecten zoals VVA, RIO en AVG, maar ook Digitaal Ondertekenen en doorontwikkelen BRON gaan in 2019 gewoon door.

Voor VVA is vlak voor de zomervakantie de laatste hand gelegd aan het Programma van Eisen. Hierop wordt na de zomervakantie door de werkgroep het BRD compleet gemaakt zodat Oracle kan gaan beginnen met het ontwikkelen van de benodigde functionaliteiten. Omdat het project landelijk gezien vertraging heeft opgelopen is de initiële planning opgeschoven; VVA wordt nu met ingang van september 2019 in gebruik genomen. De bedoeling is dat met ingang van schooljaar 2020/2021 alle aanmeldingen via het koppelpunt VVA zullen verlopen. Ook is inmiddels bekend wie de bouwer van het VVA koppelpunt is; CACI.

Tevens zijn er ook veel ontwikkelingen gaande rondom Centraal Aanmelden in het MBO. Veel MBO instellingen hebben aangegeven positief te staan tegenover de invoering hiervan in het MBO. Op dit moment loopt er dan ook een verkennend traject naar de mogelijkheden binnen het MBO voor een collectieve aanmeldvoorziening. In eerste instantie werden ook de mogelijkheden verkend voor een gelijktijdige implementatie van Centraal Aanmelden en VVA Hiervan is al besloten deze trajecten niet gezamenlijk te implementeren.

Ook RIO kende landelijk gezien nogal wat vertraging. Maar net zoals voor VVA geldt dat de planning rondom de implementatie van RIO inmiddels ook vaststaat. 2019 wordt het ‘RIO bouwjaar’, waarna het eind 2019/begin 2020 in gebruik genomen wordt.