In het jaarplan 2020 staat dat de DEUG de ontwikkelingen rondom de Oracle Cloud product nauwlettend volgt. De programmamanager MBO zal in 2020 bijvoorbeeld aansluiten bij een ronde tafel overleg Cloud om kennis op te doen over transitie naar de Cloud.

Tijdens de Alliance in Maart 2020 en de HEUG te Dublin in het najaar zullen er diverse presentaties met Cloud als onderwerp worden verzorgd. Deze presentaties geven inzicht in de ontwikkelingen van het Oracle Cloud product. De verwachting is dat op basis van deze informatie en de ontwikkelingen van het product er in eind 2020 een MBO Cloud plan opgeleverd kan worden. Doel is dan om in 2021 te starten met kennis te maken met de dan ontwikkelde Cloud producten die voor de Nederlandse markt beschikbaar komen.