De UvA heeft afgelopen jaar hun Learning Management Systeem (LMS) ‘Blackboard’ ingeruild voor ‘Canvas’. De koppeling die er bestond tussen het SIS en Blackboard (overzetten van vakgegevens en vakaanmeldingen van SIS naar Blackboard middels webservice-berichten) is omgebouwd naar een koppeling met Canvas. En er zijn meteen wat verbeteringen doorgevoerd, zodat de status van de aanmaak van de Canvas-courses of deelname zichtbaar is in het SIS. Bovendien kan er nu gebruik worden gemaakt van de functionaliteit van SAIP (Student Administration Integration Pack, de PeopleSoft-oplossing voor IMS-koppelingen met een LMS), zodat ook de vakaanmeldingen die via de Cobol-processen lopen tot een trigger leiden voor een bericht naar Canvas. Voor de koppeling wordt gebruik gemaakt van de ‘Generieke Interface’ die in SaNS-verband is ontwikkeld, en waarmee eenvoudig triggers kunnen worden aangebracht en berichten gemaakt. Overigens hebben de andere SaNS-instellingen, de HvA en Leiden, gekozen voor BrightSpace als hun nieuw LMS. Daar zullen het komend jaar ook koppelingen voor worden ontwikkeld, op basis van de SIS-Canvas koppeling.