Op 9 juni organiseren de HO instellingen die Campus Solutions gebruiken weer hun jaarlijkse ‘Kennisdeeldag’. Op die dag worden de nieuwe ontwikkelingen bij de instellingen getoond en ervaringen over de inzet van CS bij de ondersteuning van de processen uitgewisseld. Dit jaar staan o.a. de implementatie van Program Enrollment bij de Inholland Academy, de inzet van Fluid voor de SaNS-instellingen en de manier waarop de toelatingsprocessen voor bijvoorbeeld buitenlandse studenten vorm krijgen op het programma. Daarnaast laten de deelnemers, vooral functioneel beheerders, elkaar zien hoe men bij de eigen instelling om gaat met studieadviezen, diplomeerprocessen, ‘Studiekeuzecheck’, ‘Selectie en Plaatsing’, handleidingen, workcenters, toelatingsprocessen en apps voor studenten.