De DEUG projecten HKS en Doorontwikkelen BRON, die nu al geruime poos lopen, zijn ook in 2017 voortgezet. Er is veel functionaliteit in productie genomen, waarbij vooral de livegang van het nieuwe BRON in januari een hoogtepunt was. We hebben dat dan ook gevierd met een etentje in Zwolle met alle betrokkenen. Er resteren echter nog een aantal producten van beide projecten: voor HKS komt er een workcenter om eenvoudig het ROC-aanbod van keuzedelen uit het landelijk aanbod te selecteren en vast te stellen, plus nog een aantal views voor managementinformatie. Ook de Fluid mentorpagina om de studentkeuze vast te stellen hoort bij de producten die nog niet gefinaliseerd zijn.
Voor BRON zal in mei een 2e veldtest starten. Het betreft een onderdeel van de BRON-levering rond de definitieve bekostigingsstatus van de studenten. Niet onbelangrijk! Daarnaast komen er binnenkort wijzigingen m.b.t. AMvB certificaten en de levering van resultaten van het vak Engels.
We hopen HKS in de zomer af te ronden. BRON zal nog het hele jaar doorlopen, en binnenkort dient zich ook Doorontwikkelen BRON Vavo al weer aan.