Tot nu toe werden HEUG nieuwsbrieven voor enkele landen vertaald vanuit het Engels. Dit was ook voor Nederland het geval en dit werd bekostigd door de Uva. Vanaf dit jaar is er besloten dat de HEUG nieuwsbrieven en sites niet meer vertaald worden.