Met het vertrek van Leonie naar een nieuwe baan voor haar, is haar post nu vacant. Om er voor te zorgen dat er in de lopende projecten geen problemen ontstaan heeft het bestuur Frank Sierhuis gevraagd om de periode totdat een opvolger voor Leonie is gevonden te overbruggen. Frank heeft aangegeven dit met plezier te doen. De overdracht is inmiddels gaande. Nadat Frank rond anderhalf jaar geleden het stokje aan Leonie overdroeg neemt hij het nu tijdelijk weer over in de hoop spoedig opnieuw over te dragen aan een opvolger. Gezien het verleden bij DEUG behoeft hij onder de MBO-leden nauwelijks introductie. Vanaf 10 juli kun je met vragen over MBO-zaken bij hem terecht.

fm.sierhuis@gmail.com of +31 6 2363 4797