Gezien de grote drukte rond BRON dit voorjaar is besloten pas in het najaar te starten met het project Digitaal ondertekenen. De start zal zich beperken tot de ondertekening van de Onderwijsovereenkomst (OWO) en daarbij eerst alleen voor de deelnemers van 18 jaar en ouder. Hiermee kan al een enorme winst worden behaald in de administratieve processen. Vervolgens – vanaf 2019 – houden we ons dan bezig met de 18-minners en de praktijkovereenkomst BPVO.