De trainingen zijn voor 2018 afgerond en zijn als een succes ervaren. De evaluaties waren erg positief. De trainers hebben goed gekeken naar de technische achtergrond en hebben waar nodig/ mogelijk de inhoud aangepast. Uit de aanvragen blijkt ook dat de eindgebruikers meer trainingen willen gaan volgen. Dit is een mooie ontwikkeling en we gaan samen met Epicenter en CY2 onderzoeken hoe we aan deze vraag kunnen voldoen. We willen MCX bedanken voor de trainingsomgeving en gezamenlijk kijken we uit naar een boeiend trainingsjaar in 2019.