Dit jaar is voor het eerst onder de vlag van de DEUG een HO kennisdeeldag georganiseerd. Het thema was ‘Met de kennis van nu …’. We hebben met elkaar nagedacht over de vraag  hoe we SIS zouden willen inrichten, gebruiken en hoe het eruit zou kunnen zien, als we met de kennis van nu, een nieuwe implementatie van Campus Solutions zouden kunnen doen.

Daarnaast zijn we in 4 groepjes, aan de hand van een specifiek onderwerp naar keuze, met elkaar aan de slag gegaan om in kaart te brengen wat we in de afgelopen jaren geleerd hebben. Met daarbij steeds in het achterhoofd houdend hoe we onze processen idealiter zouden willen inrichten, met geen of zo weinig mogelijk maatwerk en met zoveel mogelijk harmonisatie (binnen een instelling, maar ook tussen instellingen). Dit alles om met voorstellen te komen voor verbetering. Het bleek veel interessante discussies op te leveren wat erg inspirerend heeft gewerkt. Deze dag zal dan ook een vervolg krijgen, die op wens van de deelnemers, iets meer structuur en kaders zal krijgen.