Vanuit de SAMBO ICT wordt er aan het project Centraal aanmelden gewerkt voor alle MBO scholen in Nederland. De pilotscholen starten met testen in het 2e kwartaal. Hun doelstelling is om in 4e kwartaal 2020 live te gaan. Binnen de DEUG staat dit project helaas nog ‘on hold’. Kortgeleden bleek dat er een aanpassing in het bestaande MBO koppelpunt nodig is om alle instellingen in staat te stellen terugkoppelingen aan CA te geven via het MBO koppelpunt die sporen met de afgesproken uitwisseling van VVA berichten richting VO en gemeenten (de pilotscholen werken op dat punt nog met een workaround). Totdat duidelijk is hoe die wijziging er precies uit gaat zien, kan het ontwerp van Centraal Aanmelden voor Campus Solutions nog niet starten.