In 2017 is er een traject gestart door DUO in opdracht van OCW om ervoor te zorgen dat de huidige batchgewijze uitwisseling van VAVO-instellingen met DUO (net zoals dit voor het beroepsonderwijs gebeurde) omgezet wordt naar een moderne versie op basis van webservices. De doelstelling is om begin januari 2019 een werkende BRON VAVO interface in productie te nemen volgens de specificaties van het nieuwe BRON. In de werkgroepen wordt op dit moment hard gewerkt om deze doelstelling te halen en tot op heden loopt alles volgens planning. Ook aan Oracle zijde is inmiddels begonnen met het ontwikkelwerk voor de verschillende BRON VAVO functionaliteiten.