Alle DEUG-instellingen hebben te maken met de eisen die de AVG stelt rond privacy en informatiebeveiliging. De MBO-instellingen binnen de DEUG trekken daarbij samen op in een gezamenlijk project en een AVG-werkgroep. Die werkt voorstellen uit om aanpassingen in Oracle Campus Solutions door te voeren rond het schonen, maskeren, anonimiseren en afschermen van studentengegevens.

Ook bij de SaNS-instellingen en het SaNS-Expertisecentrum worden maatregelen als anonimiseren en verwijderen van studentgegevens getroffen. De DEUG programmamanager MBO, Olivier de Greef, en de productmanager van het SaNS-EC, Hans Janssen, zorgen er voor dat de kennis en ervaringen over en weer worden uitgewisseld.

In opdracht van de DEUG is een tool ontwikkeld voor het anonimiseren van persoonsgegevens in testomgevingen. Die wordt momenteel bij de ROC’s getest. Ook binnen SaNS is een tool voor het anonimiseren in gebruik, van DATPROF. Oracle beschikt ook over zo’n tool. De komende maanden worden deze tools getest zodat kan worden bepaald met welke tool de testomgevingen zo efficiënt (en goedkoop) mogelijk ‘AVG-compliant’ kunnen worden.