De SaNS-instellingen en het SaNS-Expertisecentrum zijn een traject gestart om de applicatieontwikkeling ‘Agile’ te krijgen. Dat betekent vooral dat er meer wordt samengewerkt tussen de ‘business’ van de SaNS-instellingen en de applicatieontwikkelaars bij het SaNS-EC in alle fases van de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit of het verbeteren van bestaande. De eerste gedachten over de manier waarop dat vorm moet krijgen worden momenteel gevormd. Vanaf voorjaar 2020 zou dit dan concreet kunnen worden ingevoerd.