DEUG beheer
De werkgroep DEUG beheer blijft met een tweewekelijkse vergadering druk in de weer met de diverse aanpassingen die wet- en regelgeving van ons vragen. Denk daarbij aan toevoegingen in de uitwisseling met CAMBO (Centraal Aanmelden), doorgaande discussies over de impact van het niet meer hoeven ondertekenen van de onderwijsovereenkomst en in productiename van de laatste versie van RIO (v4). Ook heeft DUO nu een definitief PvE afgegeven rond de uitbreiding van ROD m.b.t. vrijstellingen voor de generieke examens en het vooropleidingsbericht. Het blijkt telkens weer dat de samenwerking verrijkend is voor de betrokken ROC’s en dat we zo op efficiente wijze de gewenste aanpassingen realiseren. Daarbij waarborgt het maandelijkse DEUG-Oracle-overleg ook dat het overgrote deel van deze aanpassingen in Campus Solutions vanilla wordt opgenomen.

Onderwijskoppeling Examinering (OKE)
De stuurgroep DEUG MBO projecten heeft nu opdracht gegeven voor het OKE-traject een Project Brief als voorbereiding op een mogelijk DEUG project te maken. Landelijk is inmiddels ook voorgesteld dat voor de tweede pilot Campus Solutions en OnTrac als systemen worden gekozen met als uitvoerend ROC het Noorderpoort. De tweede pilot behelst twee koppelvlakken tussen SIS (is CS) en toetsplanningapplicaties. De uitvoering van het project is voorzien in de loop van 2023. De DEUG coördineert het project waarin Noorderpoort een hoofdrol speelt maar de andere ROC’s nauwlettend volgen en als klankbord fungeren. De daadwerkelijke bouw van de koppelvlakken (volgens de OO-API standaard) is gepland in voorjaar en zomer. Het project biedt ook de mogelijkheid om een volgende DEUG kennisdeeldag van een thema te voorzien.

Voortgang AVG
We hebben in januari een succesvolle startsessie belegd waarin bij de ROC’s gelijktijdig begonnen is met de inrichting van de nieuwe anonimiseringstool op de testomgevingen. Daarnaast heeft de eerste schoning in productie plaatsgevonden bij Noorderpoort. Dat is toch wel weer een mijlpaal.
Onderzocht wordt momenteel nog hoe we de studentgegevens ouder dan zeven jaar kunnen verwijderen waarbij diploma en/of certificaten bewaard moeten blijven in Campus Solutions. in dit kader wordt ook gekeken naar (tijdelijke) archivering van data.