Vorig jaar hebben we voor het eerst een ‘DEUG HO kennisdeelmiddag’ georganiseerd. Dit jaar gaan we hier een vervolg aan geven op 14 mei 2020, bij de Universiteit Leiden. De Hogescholen en de Universiteiten gaan kennis en ervaringen uitwisselen over 4 onderwerpen, een uitdieping van de eerdere bijeenkomst:
• Aanmelden / Toelaten / Inschrijven
• Niet-regulier onderwijs en niet-reguliere aanmeldingen
• Onderwijsinrichting en datastructuren
• Studentenportaal

Er wordt gekeken hoe de processen rond deze onderwerpen bij elk instelling zijn ingericht, wat de verschillen en overeenkomsten zijn en hoe de meest ideale situatie er uit zou kunnen zien. Binnenkort wordt er een mail rondgestuurd hoe genodigden zich kunnen aanmelden en hoe deze middag er verder gaat uitzien. Mocht jij nou geen mail hebben ontvangen maar hier toch graag aan zou willen deelnemen neem dan contact op met Nancy Walhof.