Zoals tijdens onze ALV al is toegelicht heeft het corona virus invloed op onze werkzaamheden. De impact van Corona op de portfolio van MBO projecten is merkbaar op een aantal manieren. De wetswijzigingen vanuit OCW en aanpassingen vanuit DUO lopen vertraging op. Deadlines van wetgeving worden verschoven en daardoor ook de instroom van nieuwe DEUG projecten. Daarnaast heeft deze periode ook geleidt tot herijking van prioriteiten. Door de inzet van personeel t.b.v. de corona perikelen is bijvoorbeeld het DEUG AVG project gepauzeerd. Dit project wordt eind september weer opgepakt.

DEUG beheer werkgroep heeft onder andere als doel alle wettelijke aanpassingen aan reeds opgeleverde DEUG projecten (BRON, VVA, RIO) vanuit de DEUG ‘up to date’ te houden. Ook worden aanpassingen zoals de Doorlopende leerlijnen opgepakt en bugs en fixes worden in deze werkgroep besproken. De corona-tijd was ook een kans om de BUG lijst met bugs die al langer open stonden samen met Oracle nog eens door te nemen en uiteindelijk op te lossen. Eind augustus wordt deze gecombineerde fix geïmplementeerd.

ECK-ID heeft als project een voorspoedige implementatie achter de rug. In juni vinden de laatste werkzaamheden plaats en wordt het project daarna opgeleverd. Centraal aanmelden tenslotte is een saMBO-ict project wat o.a. door de corona perikelen iets wat vertraagd is. Hierbij wordt er standaard functionaliteit opgeleverd die aanmelden van MBO studenten ondersteunt. In december 2020 is de verwachting dat het landelijk saMBO CA project wordt opgeleverd. De ROC’s hebben besloten na intern overleg en overleg in de regio dat ze op 1 september 2021 deze functionaliteit willen gaan inzetten. Nadat de PvE is goedgekeurd zal er vanuit de DEUG een project opgestart worden.