Voortgang MBO-projecten september 2017

De DEUG MBO-projecten vinden nog altijd voortgang, in verschillende stadia van project. BRON en HKS in een finaal stadium, BPV en RIO nog in een eerste fase. Er is ook nog een nieuw project bij: Doorontwikkelen BRON VAVO. Hier zijn drie van de vijf ROC’s betrokken,...