BRON Beroepsonderwijs

Het doorontwikkelen BRON is in volle gang. Voor VVA is het wachten op de puntjes op de ‘i’ van het PvE zodat de laatste hand gelegd kan worden aan het BRD waarna het ontwikkelwerk gestart kan worden. In september begint het testen voor de vooropleidingen in BRON en...

BRON VAVO

In 2017 is er een traject gestart door DUO in opdracht van OCW om ervoor te zorgen dat de huidige batchgewijze uitwisseling van VAVO-instellingen met DUO (net zoals dit voor het beroepsonderwijs gebeurde) omgezet wordt naar een moderne versie op basis van webservices....

VVA

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het wettelijk verplicht voor MBO- scholen enerzijds, VO/VAVO scholen anderzijds en gemeenten als derde partij om berichten uit te wisselen met betrekking tot aanmeldingen van potentiële MBO- gangers. Dit houdt in dat VO/VAVO scholen voor...

Digitaal ondertekenen

Gezien de grote drukte rond BRON dit voorjaar is besloten pas in het najaar te starten met het project Digitaal ondertekenen. De start zal zich beperken tot de ondertekening van de Onderwijsovereenkomst (OWO) en daarbij eerst alleen voor de deelnemers van 18 jaar en...

BPV

Als eerder gemeld ligt de ontwikkeling van de BPV-functionaliteit stil. Deels door andere prioriteiten bij het development-team bij Oracle, deels omdat verschillende ROC’s de processen herzien aan de hand van andere applicaties dan OCS. Er liggen nog altijd minimaal 2...

RIO

Verschillende inzichten in de landelijke werkgroep RIO hebben ervoor gezorgd dat de planning voor RIO MBO wordt opgeschoven. Het ziet er nu naar uit dat een uiteindelijke koppeling van SIS met RIO pas in 2020 operationeel moet zijn.